Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 07220 ANTALYA

Telefon

(0 242) 227 87 01

Faks

(0 242) 227 00 32

Birim Yöneticisi

Ahmet KISA (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün görevleri;
a) Antalya Büyükşehir Belediyesi içerisinde yapılan, afet yönetiminin temel ilkeleri doğrultusunda; 
1)  Zarar azaltma,
2) Hazırlıklı olma, 
3) Müdahale,
4) İyileştirme, safhalarını içeren çalışmaları koordine etmek.
b) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliği yapmak ve çalışmalarını koordine etmek,
c) Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları (seminer, eğitim, tatbikat, broşür, yayın vb.) yapmak,
ç) Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AFKOM) oluşturulan birimleri gelişen, değişen durumlara uyumlu olmasını sağlamak.
d) Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te üzerine düşen görevleri yapmak, yaptırmak ve koordine etmek,
e) Antalya ilinde hazırlanacak olan afet ve acil durum planlarınn ve tatbikat senaryolarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve işbirliği yapmak,
f) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Afet Koordinasyon Merkezine temin edilen araç-gereç, ekipman ve malzemeleri muhafaza edilmesini sağlamak,
g) Antalya ilinde olması muhtemel afetlerde görev alacak personellerin ücretsiz eğitim programlarını düzenlemek,
ğ) Stratejik Planlama’nın yapılmasını ve Performans Programı’nın yürütülmesini ve Faaliyet Raporları’nın hazırlamak,
h) TS EN ISO 9001:2008 Toplam Kalite Sistemi’nin yürütülmesini sağlamak,
ı) Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri eksiksiz yerine getirmek.

Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü - Broşürler