Arge ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

0 (242) 249 54 34

Faks

0 (242) 249 54 36

Birim Yöneticisi

Şakir ŞEN (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a)Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçelerde sosyal hizmet alanında sosyal hizmet birimleri kurmak üzere çalışmalar yürütür , daire başkanlığı ile ilçe yapılanması arasındaki eşgüdümü sağlar
b) Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda Sosyal Hizmetler ile ilgili kalite sistem çalışmalarını yürütür ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlar
c) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri , Ar-Ge merkezleri ile Sosyal Hizmetler Dairesi arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlar.
ç)Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan bölgelere ait proje haritasını çıkartır, ihtiyaç analizini gerçekleştirir ve bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler üretir.
d) Personelin eğitime ihtiyaç duyduğu konularda hizmet içi eğitimler düzenleyerek mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapar
e)Daire içindeki yazı işleri,personel özlük işleri ,kalite yönetimi  ve arşiv hizmetleri gibi birimlerin koordinasyonunu sağlar
f)İlçelerde ihtiyaç olan sosyal hizmet uygulamalarının tespitinin yapılması ihtiyaca cevap verecek merkezlerin açılması ve yapılandırılması için gerekli planlamaları yapıp bu konudaki çalışmaları yürütür,
g) Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerimiz için gerekli her türlü mal ve hizmet alım taleplerini, Satın alma iş ve işlemlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili alım maddesine uygun şekliyle yürütür
h) Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarını uygulayan birim olarak; Daire Başkanlığımıza ait taşınırların kayıt ve kontrol işlemlerine ilişkin esas ve usulleri uygular,           
ı) Daire Başkanlığına bağışlanan ve kullanım ömrünün tamamlanması vb. nedenlerle hurdaya ayrılması gereken taşınırlara ilişkin evrakları hazırlar, ilgili olurları aldıktan sonra muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderir, 
i) Çalışma alanını ilgilendiren Kanun, Yönetmelik, Genelge ve yazıları takip etmek üzere hizmet verir.
j)Daire başkanlığının faaliyetlerinin tanıtımı konusunda dergi, broşür,afiş ,el ilanı vb yayınları hazırlayıp görsel ve yazılı basında gerekli tanıtım etkinliklerini yapar

Arge ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Arge ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Arge ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Arge ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Arge ve Yapılandırma Şube Müdürlüğü - Broşürler