Arşiv Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 50

Faks

(0 242) 249 54 55

Birim Yöneticisi

Mustafa Naci AYMAN (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

a) 3473 Sayılı Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Arşiv Malzemesi Tespit Projesi doğrultusunda belediye birimlerinde arşiv hizmetlerinin işlerliğini sağlamak,
b) Birimlerde saklama süresi tamamlanan ve birimlerce kurum arşivine intikal ettirilecek malzemenin kontrolünü ilgili mevzuat ve yönetmeliğe göre yaparak, kurum arşivine devir-teslimini sağlamak,
c) Kurum Arşivince ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde muhafazasına lüzum görülmeyen evrakları, evrakların ait olduğu belediyemiz kapsamındaki birimlerle birlikte “Ayıklama ve İmha Komisyonları” kurarak imhaya ayırmak,
ç) İmhaya ayrılan evrakların değerlendirilmesi ve imhasının, Arşiv Mevzuatı ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
d) Kurum arşivinde arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirler almak,
e) Kurum arşivinden, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaş veya kurum taleplerinin karşılanabilmesi yönünde gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemler almak,
f) Antalya Belediyesi döneminden Büyükşehir Belediyesi kurum arşivine devredilen belgelere, Belediye veya resmi kurumların yazılı talepleri doğrultusunda doğrudan faydalanılmasını sağlamak,
g) Kurum arşivinde saklama süresi dolan ve sürekli saklanacak arşiv niteliğindeki evrakları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir edilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek.

Arşiv Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Arşiv Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Arşiv Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

BİRİM EVRAK DEVRİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

EVRAK İMHA SÜRECİ İŞ AKIŞI

Arşiv Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Arşiv Şube Müdürlüğü - Broşürler