AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 51

Faks

(0 242) 249 52 41

Birim Yöneticisi

Mehmet Eren GÜL (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi), Büyükşehir dâhilindeki altyapı hizmetlerinin etkili ve koordine bir şekilde yerine getirilmesi için; 
a) Büyükşehir Belediye Başkanı’nın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, AYKOME toplantılarını düzenlemek, kararların alınmasını sağlamak ve sekretarya görevini yürütmek,
b) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları tarafından, Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için, kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirmek,
c) Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak; kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluş tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa almak; kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
ç) Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için “Altyapı Yatırım Hesabı” adı altında bir hesap oluşturmak ve hesabın çalışmasını sağlamak,
d) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek,
e) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut altyapı tesislerinin uygun hale getirilmesini sağlamak,
f) Kazı yapılacak tarihleri tespit ederek, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için Büyükşehir Belediye Başkanı’na veya AYKOME birim yöneticisine yetki vermek,
g) Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vererek, buna ilişkin bedeli belirlemek,
ğ) AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirlemek,
h) Gerekli görülen konularda Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile işbirliği yapmak,
ı) Kazı ruhsatları Büyükşehir Belediye Başkanlığı AYKOME Müdürlüğü’nce verilir. Altyapı çalışmaları ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlar ile AYKOME Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME Genel Kurulu’nca belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilmesini sağlamak; ruhsattaki tarih, şartlar ve AYKOME Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için AYKOME müeyyideleri ile ilgili maddelerindeki yaptırımları uygulamak,
i) Uygulamanın denetlenmesinde yetki AYKOME Şube Müdürlüğü’ne aittir.

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kazı izni başvurusu için istenen belgeler için tıklayınız.

İskan Keşfi başvurusu için istenen belgeler için tıklayınız.

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Kazı ruhsatı için hangi belgeler isteniyor?
Dilekçe, İnşaat ruhsatı veya çapı, Ustalık belgesi, ilgili kurum onaylı kroki
Özel mülkiyette bulunan baz istasyonlarına kurulum iznini belediye mi veriyor ?
GSM firmaları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (http://www.btk.gov.tr) güvenlik sertifikası, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan lisans alarak hizmet vermektedir. Özel mülkiyette kurulan baz istasyonları belediyemiz yetki ve sorumluluğunda değildir. Bu nedenle konuyla ilgili şikayet ve başvurular Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'ne (Tel:0324 237 59 97) iletilebilir. 

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü - Broşürler

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü
AYKOME Kazı İhbar

AYKOME Kazı İhbar Bildirimleri için tıklayınız.