Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 60

Faks

(0 242) 249 54 64

Birim Yöneticisi

Serdar Oruç GÜN (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan her türlü bina, üst geçit ve cadde üst yapılarının tüm ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, UPS, yangın algılama sistemlerinin çalışırlığını sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
b) Sorumluluk alanı içinde yer alan binaların elektrik ve mekanik işletme işlemini gerçekleştirmek; oluşacak arızaları onarmak ve sistemleri çalışır durumda tutmak,
c) Kent içerisinde görüntü kirliliği oluşturan unsurları temizlemek, bakım ve onarımlarını yapmak,
ç) Yapım, mal ve hizmet alımı yoluyla yapılması gereken işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ilgili mevzuata göre hazırlamak,
d) İş güvenliği ile ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
e) Şube Müdürlüğü’nün yıllık bütçesinin hazırlanmasında katkı koymak,
f) Günlük, aylık ve yıllık raporlar hazırlayarak Daire Başkanlığı Makamı’nın onayına sunmak.

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Bakım ve Onarım Talep Formu

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İhale Hazırlık İş Akış Şeması

Bakım ve Onarım Süreci İş Akış Şeması

Teknik Kontrollük İş Akış Şeması

Satınalma İş Akış Şeması

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü - Broşürler