Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 80

Faks

(0 242) 249 54 84

Birim Yöneticisi

Songül ZENGİN (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi’nin misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi ile tespit edilen sınırlar çerçevesinde, teşkilat birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak, yerli-yabancı resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle basın yayın ve halkla ilişkilere ilişkin çalışmalar yapar, denetler ve sonuçları takip eder.
b) Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile ilgili ekonomik, sosyal ve kültürel konularda haber niteliği taşıyan her türlü yazılı bilgiyi “Basın Bülteni” olarak hazırlamak ve yayınlamak, 
c) Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, gerektiğinde basın açıklamasını hazırlamak ve yapılmasını sağlamak,
ç) Kaynakların verimli kullanılması, iş süreçlerinde sürat ve güvenliğin sağlanması ve basın ve halkla ilişkilere yönelik hizmetlerin daha etkin bir hale getirilmesini sağlamak,
d) Tüm ilçelerde “Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimleri”nin kurulmasını ve aynı zamanda yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik hizmet verilmesini sağlamak,
e) Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimlerinin görev ve çalışmalarını tanımlamak,
f) Gerekli görülen ilçe ve bölgelerde “Çağrı Merkezlerinin” kurulmasını sağlamak,
g) Şube müdürlüklerinin görev ve sorumluluk alanını belirlemek ve tanımlamak,
ğ)  Merkez ve İlçelerde bulunan basın kuruluşlarının rutin ziyaretlerini yapmak
h) Basın, yayın, halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin merkez ve ilçelerde belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
ı) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
i) Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ve faaliyetleri konusunda ilgili Daire Başkanlığından bilgi alarak kamuoyunu bilgilendirmek,
j) Birimin faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak için yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
k) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi’ni belirlemek,
l) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

ABİM İş Akış Şeması

Basın Bülteni İş Akış Şeması

Basın Toplantısı İş Akış Şeması

Gazete Arşivi İş Akış Şeması

Halkla İlişkiler İş Akış Şeması

İletişim Tasarım Merkezi İş Akış Şeması

Yayın İş Akış Şeması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı - Broşürler