Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 50

Faks

(0 242) 249 51 45

Birim Yöneticisi

Cemil BÖCEK (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Daire Başkanlığının görev tanımına uygun olarak belediye bünyesindeki birimlerin sistem, donanım, haberleşme ve yazılım ihtiyaçlarına teknik destekte bulunmak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda teminini sağlamak veya sağlatmak,
b) Şube müdürlükleri bünyesinde kurulmuş olan yazılım ve donanımların bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, yeni yazılım ve donanım taleplerin analizini gerçekleştirmek ve teminini yapmak,
c) Şube müdürlüklerinin görev alanlarıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek,
ç) Şube müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin güncel mevzuata uygunlaştırılmasını sağlamak,
d) Daire Başkanlığının iş ve işlemleri esnasında ihtiyaç duyduğu her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin mevzuatına uygun alım yöntemleriyle teminini sağlamak,
e) Daire Başkanlığına bildirilen bilgi edinme, Başbakanlık İletişim Merkezi üzerinden gelen ile çeşitli yöntemlerle iletilmiş olan istek/şikâyetleri kayıt altına aldırarak, yapılması için takibini sağlamak,
f) Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak,
g) İletişim hatlarını kurarak veri ve haberleşme ihtiyacını sağlamak,
ğ) Belediyenin ve diğer kurumlarla imzalanan protokoller kapsamında veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, 
h) Belediye ve iştiraklerinde uygulanmak üzere bilişim güvenliği yönergesini hazırlamak,
ı) Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için ilgili Genel Sekreter Yardımcısına önerilerde bulunmak,
i) Başkanlığına bağlı personelin özlük iş ve işlemleri yapmak, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için ise Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak,
j) İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak,
k) Daire Başkanlığının hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, daire başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek.
l)  Daire Başkanlığının yıllık bütçesini hazırlamak,
m) Daire Başkanlığının kadrosunu hazırlamak,
n) Daire başkanlığının eğitim ihtiyaçlarını planlayarak, imkânlar dâhilinde verilmesini sağlamak,
o) Şube müdürlüklerine ait uygulama talimatları oluşturmak ve yönergeler hazırlamak,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Verdiğimiz Eğitimler

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü olarak, Personel Eğitimi Şube Müdürlüğü' nün organize ettiği Hizmet İçi Eğitimlerini vermeye devam ediyoruz.
21/03/2011 TARİHLİ EVRAK KAYIT PROGRAMI EĞİTİMİ

Personelimiz Sema KURUKAYA ve Sunay ÇETİN' in hazırlayıp sunumunu yaptığı eğitim, belediyemiz tiyatro salonunda verildi.


09/03/2011 TARİHLİ 5111 SAYILI TORBA YASA EĞİTİMİ

Personelimiz Sunay ÇETİN' in hazırlayıp sunumunu yaptığı eğitim, belediyemiz danışmanlık toplantı salonunda verildi.

02/03/2011 TARİHLİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

Personelimiz Sema KURUKAYA ve Sunay ÇETİN' in hazırlayıp sunumunu yaptığı eğitim, belediyemiz tiyatro salonunda verildi.

26/02/2011 TARİHLİ OTOMASYON SİSTEMİ BİRİM TAAHHÜTLERİ, SATIN İSTEK SATINALMA VE FATURA GİRİŞ EĞİTİMİ

Personelimiz Sema KURUKAYA ve Sunay ÇETİN' in hazırlayıp sunumunu yaptığı eğitim, belediyemiz tiyatro salonunda verildi.

26/01/2011 TARİHLİ OTOMASYON SİSTEMİ BEYAZ MASA PROGRAMI EĞİTİMİ

Personelimiz Sema KURUKAYA ve Sunay ÇETİN' in hazırlayıp sunumunu yaptığı eğitim, belediyemiz tiyatro salonunda verildi.

20/10/2010 TARİHLİ OTOMASYON SİSTEMİ DİGİTAL EVRAK PROGRAMI EĞİTİMİ

Personelimiz Sema KURUKAYA ve Sunay ÇETİN' in hazırlayıp sunumunu yaptığı eğitim, belediyemiz tiyatro salonunda verildi.