Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Dumlupınar Bulvarı ASAT yanı No:2 Kepez/ANTALYA

Telefon

0 (242) 345 00 14

Faks

0 (242) 345 00 12

Birim Yöneticisi

Tolga TÜTÜNCÜ (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Tarım kesimine destek amacıyla her türlü bitkisel üretim ve bitki sağlığı konusunda projeler yapmak, bitkisel üretim için kullanılan, fidan, fide, tohum, gübre, ilaç ve enerji bedeli giderlerini ayni ya da doğrudan destek şeklinde desteklemek,  
b) Bitkisel ürünlerin pazar şartlarına uygun olacak şekilde depolama ve paketleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli mahalli müşterek tesislerin plan, proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.
c) Bitkisel üretim ile ilgili her türlü eğitim, yayım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
ç) Bitkisel üretimde kalite ve yeniliği desteklemek amacıyla çiftçiler arasında yarışmalar düzenlemek.
d) Gerektiğinde Antalya yöresine adapte olabilecek yeni bitkiler için demostrasyon amaçlı projeleri yapmak, uygulamak veya yaptırmak.
e) Bitkisel üretim için gerekli görülen zirai mücadelenin en etkin ve zararsız şekilde yapılması için her türlü eğitim ve destek çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
f) Organik tarım konusunda çalışmalarda bulunmak.
g) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü - Broşürler