Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 35

Faks

(0 242) 249 53 45

Birim Yöneticisi

Mehmet İnanç ARGUN (Daire Başkanı V.)

Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:   
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi kapsamındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinin, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların Yönetimi Yönetmeliği’nin öngördüğü esaslar doğrultusunda sağlanması; bu amaçla gerekli tesisler kurulması, işletilmesi, işlettirilmesi,
b) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına giren; parklar, bulvarlar, caddeler, meydanlar, toptancı hal gibi alanların temizlik hizmetleri ile bu alanlarda biriken çöplerin şehir çöplüğüne taşınması,
c) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi ile e, g, o fıkraları 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun esasları doğrultusunda çalışmalarını yürütmek,
ç) Antalya halkının içme suyu gereksinmesini sağlayan pompa istasyonlarından numuneler alarak bunları titizlikle, yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak modern usullerle analiz etmek, 
d) Çevre kirliliği oluşmaması için alınan atık su numunelerinin, deniz suyu numunelerinin ve yüzey suyu numunelerinin usullere uygun olarak analizlerini yapmak,
e) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik; su kalitesi, hava kalitesi ve zararlı canlı mücadele çalışmaları yürütmek,
f) Belediye sınırları içinde, imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış ve mülkiyet sorunu çözülmüş alanların, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait alanların amacına uygun olarak park, spor sahası, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini planlayarak ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirmek ve halkın kullanımına sunmak,
g) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre, Antalya’da belediye park alanlarının yapımı ve bakımını yapmak,
ğ) Kent içinde yer alan anıtsal ağaçlar ve koruma altına alınmış park alanları ile ilgili gerekli bakım çalışmalarını yapmak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarına, kimsesiz çocuklara yardım vakıflarına, askeri kurumlara ve muhtelif resmi kurumlara bahçe düzenleme çalışmalarında, danışmanlık desteği vermek ve imkanlar dahilinde fidan temini proje ve uygulama hizmetleri vermek, 
h) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerden yapılan her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine uygun şekliyle talebini yapıp Satın Alma Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 
ı) Daire Başkanlığımızın bütçesi ile ilgili ödeneklerin Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

İhale üreci İş Akış Şeması

Mavi Bayrak Süreci İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı - Broşürler