Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 50

Faks

(0 242) 249 51 45

Birim Yöneticisi

Süleyman BOSTANCI (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) KBS ve CBS kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak,
b) KBS kapsamında, birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak,
c) Coğrafi verilerin ulusal standartlarda üretilmesi ve paylaşılması için ABB ile ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
ç) KBS ve CBS çalışmalarına yönelik veri tabanının oluşturulması, işletilmesi ve yönetilmesini sağlamak,
d) CBS’ ye bağlı olarak yeni projeler üretmek, projelere destek vermek,
e) Coğrafi verileri, veri tabanında ortaya konan veri modeline uygun hale getirmek, veri tabanında bulunan verilerin paylaşımını ve web servislerinin hazırlanarak sunulmasını sağlamak,
f)  Belediye birimleri ile diğer kamu kurumları arasındaki CBS tabanlı veri, yazılım ve sembol standartları hazırlamak,
g) CBS’ ye yönelik eğitim faaliyetlerini planlayarak yönetim bilgi sistemleri şube müdürlüğü tarafından eğitimin yapılmasıyla ilgili gerekli kordinasyonu sağlamak,
ğ) CBS ile ilgili uygulama talimatları oluşturmak ve yönerge hazırlamak,
h) Daire Başkanının vereceği benzeri diğer talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yerine getirerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,
ı) Müdürlüğünün resmi yazışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü - Broşürler