Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 60

Faks

(0 242) 249 51 72

Birim Yöneticisi

Hava DAĞCI (Daire Başkanı )

Görev ve Sorumluluklar

a) Antalya Büyükşehir Belediyesi bütçesinden tüm daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına ilişkin satınalma işlemlerini gerçekleştirmek,
b) İhalesi yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili gelen talepleri kendi sorumluluk alanındaki hizmetine ilişkin işlerin; ‘Bütçe Uygulama Talimatı’, ödenek durumu ve Kamu İhale Kanununa uygun olup olmadığı yönünde kontrol etmek ve uygun olan talepler ile ilgili konusuna göre ihale ile ilgili tüm verileri bir araya toplamak, ihale dokümanı oluşturmak ve ihaleleri gerçekleştirmek,
c) Taşınır Mal Yönetmeliği gereği yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi,
ç) Büyükşehir Belediyesi birimlerinde meydana gelen arıza, yapım - bakım onarım ve tadilat işlerini yapmak,
d) Araçların belediye birimlerine tahsisi, sevk ve idaresi gibi araçlarla ilgili tüm iş ve işlemler,
e) Daire Başkanlığına bağlı Birim amirleri ve Birim personellerinin ödül veya cezalandırılması ile ilgili üst makamlara öneride bulunmak,
f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi ile yapılacak mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işlerine ilişkin satınalma işlemlerini, birimler adına Satınalma Yetkilisi olarak gerçekleştirmek,
g) Başkanlığın mevzuat hükümleri ve encümen kararları gereğince görev alanında yer alan hizmetleri yürütmek,
ğ) Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Mali Hizmetlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına önerilerde bulunmak,
h) Başkanlığına bağlı personele mazeret izni vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak,
ı) İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak,
i) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili yazışmaları yapmak,
j) Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını Belediye Başkanlığına önermek,
k) Daire Başkanlığının hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

İdari İşler Süreci İş Akış Şeması

İhale Süreci İş Akış Şeması

Satınalma Süreci İş Akış Şeması

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Broşürler