Destek İdari İşler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 88

Faks

(0 242) 249 51 85

Birim Yöneticisi

Osman TOSUN (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Başkanlık makamı ve belediyemiz birimlerinin daha etkin hizmet üretmesi
amacıyla araç kiralanması ve araç kiralanmasından sonra bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
b) Birim sorumluluğunda olan ve Büyükşehir Belediyesine ait hizmet araçlarını her an çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurmak, sevk ve idaresini yapmak,
c) Kadrosunda bulunan personelin özlük işlerini takip ve kontrol etmek,
ç) Başkanlıkça verilen görevleri ifa etmek,
d) Şube müdürlüğünü ilgilendiren konularla ilgili yazışmaları yapmak,
e) Belediyemiz bünyesinde bulunan daire başkanlıkları ve müdürlüklerde kullanılan araçların yakıtlarının takibini yapmak ve ilgili belgelerin düzenli olarak dosyalanıp arşivlenmesi.
f) Taşıt takip sistemini oluşturarak araçların km ve performanslarının takibinin sağlanması,
g) Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini arttırmak,
ğ) Hizmet binasında kurulan yemekhane, kantin, çay ocağı, bayan ve erkek berberi gibi sosyal servislerin temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek,
h) Yukarıdaki sayılan hizmetlerin yerindeliğini denetlemek,
ı) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Destek İdari İşler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Destek İdari İşler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Destek İdari İşler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İdari İşler/Yazışmalar Süreci İş Akış Şeması

Kurum Gelen Evrak Süreci İş Akış Şeması

Posta Süreci İş Akış Şeması

Destek İdari İşler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Destek İdari İşler Şube Müdürlüğü - Broşürler