Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0242) 249 54 14

Faks

(0242) 247 39 45

Birim Yöneticisi

Alperen ERKAZANCI (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) 5393 sayılı Belediye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunları ve 6360 sayılı kanun gereği Daire Başkanlığının Stratejik Planını yapmak, 
b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi kapsamında Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Faaliyet Raporlarını hazırlamak, 
c) 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi kapsamında Stratejik Plan gereği Performans Programını hazırlamak, 
ç) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerinin Taşınır Mal Kayıtlarının 5018 sayılı Kamu Mali Kanunun 44. maddesi kapsamında işlemlerinin, kayıtlarının yapılması ve kontrolü, 
d) Belediye Başkanlığının yabancı ülkelerle yapacağı her türlü yazışma, temas ve iş birliği konularında ön hazırlık yaparak Dış İşleri bakanlığının uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile yapılmasını sağlamak,
e) Antalya’ya gelen üst düzey yöneticilerin karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanını temsil etmek,
f) Ülkemizde yerleşik diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak, ilişkilerde koordinasyonu sağlamak,
g) Antalya ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük etmek,
ğ) Antalya’nın tanıtımına katkı sağlayacak yabancı ülke şehirlerinin yerel yöneticileriyle her türlü bilgi alışverişinde bulunmak ve gerçekleştirilecek karşılıklı ziyaretlerle gelişmesini sağlamak,
h) Ulusal ve Uluslararası hibe programlarını takibini sağlamak, fonlardan yararlanılmasına yönelik proje hazırlanmasını sağlamak ve yürütülmesini kontrol etmek,
ı) Uluslararası kurum ve kuruluşlara üyelik konusunda ön incelemeleri yapmak ve başkana sunmak,
i) Avrupa Birliği uyum sürecinde gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
j) Belediyemizin faaliyetlerinin duyurulması amacıyla uluslararası düzeyde yazılı, görsel ve işitsel tüm materyal ve tanıtım malzemelerinin hazırlanması, basımı ve dağıtılmasını sağlamak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Kardeş Şehirler

Dünyada ilk olarak 1920’li yıllarda başlayan kardeş şehir uygulaması çıkış noktasında farklı kültürlerden insanların birbirini daha iyi tanıması ve anlaması amacını güderken, bugün bu kardeşlik toplumların kendi iradeleri ile sınırların ötesinde birbirini bulması noktasına gelmiştir. Bu girişimler sayesinde dünyanın dört bir yanından kentler ve belediyeler bir araya gelmiş ve vatandaşları arasında sıkı bağlar oluşmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kardeş şehir kavramı, halkların düşmanlıkların üstesinden gelmesi ve barışın sağlanması anlamında ayrı bir önem kazanmıştır.

Kardeş şehir uygulaması tüm sosyal sınıflar arasındaki kültürel alışveriş köprüsü ile insanları karşılıklı anlayışa teşvik etmektedir. Kardeş şehir etkinlikleri sayesinde diğer ülke ve bölge vatandaşlarının günlük hayatları derin bir şekilde tecrübe edilir, iletişim kurularak deneyimler paylaşılır ve eğitim, çevre, ekonomik kalkınma ve kültür gibi ortak ilgi alanlarında projeler geliştirilir.

Böylece sayısız vatandaşa farklı şehirlerden insanlarla tanışma fırsatı verilerek, uluslararası iletişim ve barış içinde bir arada yaşama katkıda bulunmaları sağlanır.

Uluslararası kardeş şehir uygulamalarının hedefleri milletlerarası iletişim ve anlayışı sağlamak, uluslararası gençlik değişim programları yürütmek, ekonomik kalkınma ve bilimsel alanlarda işbirliği yapmak ve kültür alışverişinde bulunmaktır.

Antalya uzun yıllardır kardeş şehir ilişkilerine büyük özen göstermektedir. Bu buluşmalar şehrimize kattığı zenginliklerden dolayı kentsel yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir.

Antalya şu anda 22 şehir ile işbirliği protokolü ve  Kardeş şehir ilişkilerini sürdürmektedir.

Kardeş Şehir Listesi

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Projeler


TUSENET ( Türkiye İsveç Belediye Ortaklık Ağları ) Projesi

-          Malmö Belediyesi ( İsveç )  http://www.malmo.se 

-          Muğla Belediyesi  http://www.mugla.bel.tr 

-          Tarsus Belediyesi  http://www.tarsus.bel.tr 


IdA Intercooltour Projesi

IdA Intercooltour Projesi 3 yıllık Almanya, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nin ortak olduğu meslek hayatına atılmakta zorluk yaşayan gençlerin değişimi aracılığıyla entegrasyonu amaçlayan ESF (Europaischer Sozialfonds für Deutschland)’nin Integration durch Austausch (Değişim Yoluyla Bütünleşme) hibe programı kapsamında bir Avrupa Birliği Gençlik değişimi projesidir. Avrupa Birliği Sosyal Fonu, Almanya Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

Proje ortakları: Projenin Türkiye ayağında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve WoW-Otel grubu ortak olarak yer almaktadır.

Proje süresi: 3 yıl (2009 – 2012)

Proje Hedef Kitlesi: Almanya’dan Antalya’ya her yıl 2 Grup(Gruplar 10 – 12 kişilik) gönderilecektir. Gruplar 18 – 25 yaş aralığında 10 yıllık temel eğitimini tamamlamış kişilerden oluşmaktadır.

Proje etkinlikleri: Antalya’ya gelecek olan gençler Almanya’da yapılan 3 günlük bir atölye çalışmaları ile belirlenmektedir. Bu süre içinde gençler uzman kişilerce analiz edilecek, analiz sonrasında 5 hafta süresince dil eğitimi, kültürlerarası eğitim, sosyal davranış ve güçlendirme eğitimi ve mesleki konularda bir hazırlık kursuna tabi tutulacaklardır. 

Bu Gruplar projemizin ortağı olan WoW-Otel grubunun otelleri Topkapı ve Kremlin Palace’ın çeşitli departmanlarında (kat hizmetleri, ön büro, servis gibi) 8 hafta boyunca staj yapacaklardır. Gençlerin Türkiye de toplam kalış süresi 10 haftadır. Bu sürenin ilk ve son haftalarında gençlerin Türkiye’yi ve Türk Kültürünü yakından tanımalarına olanak sağlayacak çeşitli etkinliklerin yapılması ön görülmektedir.

Aynı zamanda gençlerin staj değişimleri sürecinde iletişim becerilerini artırmaya yönelik belediyemize bağlı ASMEK kurslarında haftada bir gün 8 saat üzerinden toplam 64 saat Türkçe kursu verilmesi planlanmıştır. 10 haftalık Türkiye’de gerçekleştirecekleri faaliyetleri sonrasında gençler, Almanya’da 2 hafta süresince iş başvuru yöntemleri, sunum teknikleri ve iş arama konularında eğitim alacaklardır.

Proje kapsamındaki ilk faaliyetlerimiz: Projenin ilk grubu için proje planında yer alan faaliyetlerle ilgili planlamaların gerçekleştirilebilmesi için (gençlerin özelliklerinin tespiti ve uygun departmanlara dağıtılması, konaklama yerlerinin tespiti ve gerekli hazırlıkların yapılması, kültür haftası etkinliklerinin belirlenmesi, Türkçe dil kursu takvim ve müfredatın hazırlanması vb.) 09 – 12 Mart 2010 tarihlerinde Alman ortağımız BFZ ve WOW Otel grubu yetkilileri ile bir araya gelinmiş ve 05 Nisan 2010 tarihi itibari ile Belediyemizin katkıları ile projenin Antalya faaliyetleri başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir.

Proje programında 2 grup için grup başına 10 hafta olmak üzere planlanan kültür haftası etkinlikleri, oryantasyon faaliyetleri, ASMEK bünyesinde Türk dili ve kültür kursları ile WOW Otel Grubundaki mesleki stajları başarıyla gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı için proje hedef kitlesi için planlanan tüm faaliyetler başarı ile gerçekleştirilmiş, 22 – 25 Kasım 2010 tarihleri arasında Proje Ortaklar Toplantısı Almanya’nın Schweinfurt kentinde gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda projenin başlangıcından itibaren gidiş-hatı değerlendirilmiş. 2011 yılı için gerekli planlamalar yapılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgedeki Proje Ana Partneridir.

ULUSAL PROJELER

Risk Analizi ve Değerlendirmesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği Projesi (2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet  Destek  Programı 

Proje İçeriği: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yayınlanarak 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgisayar tabanlı risk analizi programı oluşturulmuştur. Proje uygulama aşamasında; Risk Analizi Programı ile Kurumun (tüm ilçelerdeki birimler dahil) tehlike arz eden durumlarının tespiti, sınıflandırması ve puanlaması yapılmıştır. Tehlike arz edecek durumların ortadan kaldırılması çalışmaları ve takibi yapılmıştır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Antalya’nın Karbon Ayakizi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Projesi  (2013)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Doğrudan Faaliyet Destek Programı

İçerik:  Bu proje, Antalya ilinde başta güneş olmak üzere, enerji arzı yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, enerjinin etkin kullanımına öncelik veren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, iklim dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacı ile yürütülmüştür.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Antalya Bisiklet Sistemi (ANTBİS) Projesi 2012
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), AR-GE ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı 

İçerik:  Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2012 Yılı AR-GE ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı (Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlar)’na başvurusu yapılan TR61/12/ARGEK/0019 kodlu Antalya Bisiklet Sistemi (ANTBİS) isimli proje kabul edilmiştir. Projenin amacı, sağlıklı bireylerden oluşan bir topluma ulaşma yolunda bisiklet kullanımını aktif bir kentsel ulaşım alternatifi haline getirmek ve Antalya’da bisikletli ulaşım için kiralama hizmeti sunan Akıllı Kent Bisiklet Sistemi kurmaktır. 
Proje kapsamında ilk aşamada; 6 istasyonda 40 bisiklet ve bisiklet park yeri yapılmış ve kullanıcılar istasyonlardan aldıkları bisikletleri diğer istasyonlara da bırakabileceklerdir. ANTBİS Abone Kartı ve kredi kartlarıyla kullanımın sağlanacağı bu sistemde kurulacak istasyonlar aşağıdaki gibidir:

İstasyon Yerleri:
1. Konyaaltı Meydanı İstasyonu
2. İl Sağlık İstasyonu
3. Atatürk Parkı İstasyonu
4. Milli Egemenlik İstasyonu
5. Doğu Garajı İstasyonu
6. Büyükşehir Belediye İstasyonu

Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Antalya’nın Tarımı Güneşle Buluşuyor  (2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 
Proje İçeriği: Projemizin ana faaliyetini Döşemealtı Mellidağ Mevkii 504 ada 84(B) parselde 600 kW kurulu gücünde lisansız güneş enerjisi santrali kurmak oluşturmaktadır. Destek programı önceliklerinden olan "Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 100 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması" hedefini gerçekleştirmiş oluyoruz.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Antalya’da Hayvancılık Güneş Enerjisiyle Gelişiyor (2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı
Proje İçeriği: TR61 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki şirketimizin 18 elektrik aboneliğimizin yıllık enerji tüketimi 140.000,00 kWh, enerji gideri yaklaşık 65.000,00 TL,' dir. Destek vereceğimiz Döşemelatı bölgesinde bulunan 8 tane sulama kooperatifinin yaklaşık yıllık enerji tüketimi 174.000 kWh ve yaklaşık yıllık enerji gideri 62.000,00 TL dir. Kurulacak olan 420 kWh'lık güneş enerjisi santrali ile hem şirketimizin 65.000,00 TL'lik enerji gideri karşılanacak hem de Döşemealtı bölgesinde yem bitkisi üretimini kırsal kalkınmaya hız verecek şekilde sürekli destekleyerek, şirketimizin çalışma kapasitesi arttırılacaktır. Bu destekleme ve gelirimizi arttırma şekli yenilikçi bir modeldir. Şirketimizin enerji giderlerinin karşılanması ve kesime gelen hayvan sayısındaki artışla yeni yatırımlar yapılacaktır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

1-Kadın İşgücü Geliştirme Merkezi Projesi (2017)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2016 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek  Programı 
Proje İçeriği: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Hibe Programına “Kadın İşgücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM)” projesi ile başvuru yapılmıştır. Proje ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde KİGGEM merkezi kurulmuştur. Projenin hedef kitlesi Antalya’da girişimci, meslek sahibi, meslek sahibi olmayan, çalışan veya çalışma potansiyeli taşıyan kadınlardır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Güvenli Kentsel Hız Yönetimi projesi  (2014)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Yollar Milli Türk komitesi (YMTK), Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Güvenliği Hibe programı. 
Proje İçeriği: Projenin temel amacı, kentsel hız limitlerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere, Antalya’da güvenli kentsel hız yönetiminin benimsenmesi konusunda savunuculuk çalışmalarının yapılmasıdır. Proje aynı zamanda, diğer belediyeler için de potansiyel yinelenebilir hız yönetimi uygulamalarını sunmak amacı ile de planlanmıştır. Proje kapsamında, yerel yönetimleri güvenli hız yönetimi konusunda etkilemek için, farkındalık oluşturacak temel araçlar geliştirilmiştir.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Kaş Tanıtım Filmi projesi  (2014)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘‘Turizm Tanıtma Fonu
Proje İçeriği: Proje ile, Antalya’nın batısında yer alan, doğası ve alternatif turizm potansiyeli açısından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemesi için Kaş ilçesini tanıtımı adına 3D video ve tanıtım filmi çekilmiştir.  
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır. 

Antalya’nın Yerel ve Yöresel Ürün Envanteri Projesi ( 2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı 
Proje İçeriği: Kırsal kalkınma için büyük önem taşıyan, kırsalda üretilen ya da üretilecek olan yerel ürünlerin değerlerini ve dolayısıyla çiftçinin gelirini arttıracağı düşünülen Coğrafi İşaretlemeyi yapabilmek için, yerel ve yöresel ürünlerimizin envanterinin çıkartılması projesidir. Proje ile; Antalya’nın yerel ve yöresel ürün envanteri oluşturulmuştur. Bu envanterin oluşturulmasıyla yerel ve yöresel ürünlerimizin potansiyelleri,  yayılış alanları, mevcut durumu ve kaybolmaya yüz tutmuş ürünlerimiz belirlenmiştir.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

1-Kadın İşgücü Geliştirme Merkezi Projesi (2016)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2016 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek  Programı 
Proje İçeriği: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Hibe Programına “Kadın İşgücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM)” projesi ile başvuru yapılmıştır. Proje ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde KİGGEM merkezi kurulmuştur. Projenin hedef kitlesi Antalya’da girişimci, meslek sahibi, meslek sahibi olmayan, çalışan veya çalışma potansiyeli taşıyan kadınlardır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Aktif Yaşlı Merkezi (2017)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yaşlı Destek Programı YADES-2017
Proje İçeriği: Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Yaşlı Destek Programı YADES_2017 kapsamında “Aktif Yaşlı Merkezi” kurulması planlanmaktadır. 65 yaş ve üstü kendi öz bakımını yapabilen bireylerin psiko-sosyal destekle, zihinsel ve sosyal faaliyetlerle desteklenerek, sağlıklı bir şekilde yaş almaları hedeflenmektedir. Antalya hızla daha çok yaşlımızın yaşadığı bir il haline geliyor. Biz de gerçekleştirmeyi planladığımız ‘Aktif Yaşlı Merkezi” projesi ile Antalya’da yaşayan yaşlılarımızın en iyi koşullarda yaşlanmasına destek sağlamak amaçlanmaktadır.
Durum: Proje uygulama aşamasındadır. 

YARIŞMALAR 
1-Akdeniz Belediyeler Birliği Proje Yarışması (2015)
Akdeniz Belediyeler Birliği proje yarışmasına MUBİM (Muhtarlık Bilgi Sistemi) ile katılım gösterilmiştir.1.Akdeniz belediyeler Birliği Proje Yarışmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi MUBİM Projesi ile birincilik ödülünü almıştır.

2-Çiçek Açan Şehirler Yarışması (2016)
Çiçek Açan Şehirler geleneksel olarak ulusal ve uluslararası kategoride yapılmıştır. Nüfus oranına göre kategorilendirilen yarışmaya 2015 yılında 30 ülkeden şehirler katıldı. Antalya’nın katıldığı en üst kategoride 5 kent finale yükseldi. Kanada merkezli 1995 yılında kurulan ve bir sivil toplum örgütü olan Çiçek Açan Şehirler (Communities in Bloom) kendini çevreyi korumaya adamış ve toplumsal katılımla çevresel güzelleşmeyi sağlamayı ve zorlu bir süreç gerektiren ulusal program oluşturmayı ilke eden bir sivil toplum kuruluşu özelliğini ile tanınıyor.
Türkiye’den ilk kez bir kentin katıldığı, uluslararası Çiçek Açan Şehirler Yarışmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi “Beş çiçekli Altın şehir” ödülünü kazanmıştır.

3-MİARGEM Etkin Belediye Proje Yarışması (2017)
Merkezi İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından belediyelerin proje üretmelerini teşvik etmek, üretilen projelerin kamuoyuyla ve diğer belediyelerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği “Etkin Belediye Proje Yarışması”na, “Sosyal ve Ekonomik Projeler” kategorisine “Mavi Ev / Alzheimer Hastaları ve Hasta Yakınları Merkezi”  projemiz ile katılım sağlanmıştır. Söz konusu yarışmada “Mavi Ev” projesi ile “İyi Yönetim Projeleri” kategorisinde birincilik ödülü kazanılmıştır.

ULUSLARARASI PROJELER

Ruhun Görsel Müziği Ebru (2014)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yetişkin Eğitimi

Proje İçeriği: Daha çok göç ile gelen ailelerin oluşturduğu Kepez İlçesinde yaşayan 18-30 yaş arasındaki depresyon tedavisi gören kadınların, Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçme işlemi sonucunda; Yaratıcı Drama ve Ebru Sanatının kadınlardaki depresyon tedavisinde  % 86 oranında başarı sağladığı tespit edilmiştir 18-30 yaş arasındaki depresyon tedavisi gören kadınların tedavisinde Yaratıcı Drama ve Ebru Sanatının desteği ölçülmüştür.

Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır. 

MIPIM Gayrimenkul Fuarı projesi  (2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Dışişleri Bakanlığı Tanıtım Fonu
Proje İçeriği: Alternatif turizm&gayrimenkul yatırımlarının artması, farklı modelleri ve ortaklıkları kentimize taşıma ve uluslararası organizasyonlarda yer almanın kentimizin tanıtımı ve gelişimi, belediyemizin farklı yatırım olanaklarından ve fonlarından yararlanması adına olumlu gelişmeler sağlanması hedeflenmiştir.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

Müzelerimiz Öğreniyor  (2015)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yetişkin Eğitimi

Proje İçeriği:  Müzeler Öğreniyor” projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan müzelerde çalışan personellerin kapasitesinin arttırılması amacıyla uygulanmış yetişkin eğitimi projesidir. Bir yıl süren proje kapsamında; müzecilik, müze eğitimi ve yetişkin eğitimi alanlarında çalışmalar üretilmiştir. İspanya, İtalya, İngiltere ve Almanya’ya gerçekleştirilmiş hareketlilikler ile müze personellerinin; sergileme, arşiv gibi alanlarda gözlem yapmasını, yetişkin eğitimi alanında ise eğitim almaları ve kursa katılmaları sağlanmıştır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

 

RESFAS:Special Rescue Techniques for Fire and Ambulance Services / İtfaiye ve Ambulans Hizmetleri için Özel Kurtarma Teknikleri Projesi (2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Türkiye Ulusal Ajansı, AB Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Alt Programı
Proje İçeriği:
 Slovenya’dan Gasılsko Resevalna Sluzba Kranj İtfaiyesi, Çek Cumhuriyeti’nden Moravial Silesian Bölge İtfaiyesi Türkiye’den Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ortaklığında ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirilmiş olan projenin amacı; AB standartlarında ambulans ve itfaiye birimlerinde görev yapan personele özel kurtarma (ipli kurtarma ve sıkışmış araçtan kurtarma, acil tıbbi müdahale ve temel yaşam desteği) tekniklerine ait temel bilgilendirmenin yapılması ve bu tekniklerin kullanımı sırasında ekipler arasında koordinasyonun en etkili şekilde sağlanmasıdır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

 

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi  (2015)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: AB Bakanlığı, Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
Proje İçeriği: Bu proje, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecinin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılmıştır. Proje kapsamında Belediyemiz destekçi olarak yer almaktadır.
 Proje kapsamında Avrupa’dan şehirler ile şehir eşleştirme programı için çalışılmıştır.

Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır. 

 

CH4LLENGE: Sürdürülebilir Şehir Hareketliliği Planlaması’nın Kilit Zorluklarına Yönelmek Projesi (2013)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Komisyonu STEER Programı(IEE 2012)
İçerik:  Ortak Olan Ülkeler ve Şehirler: Polonya (Varşova, Wroclaw, Gdynia, Lublin, Gostyn), Finlandiya (Jyväskylä, Turku, Kokta), İspanya (Madrid, Sevilla, Murcia), Slovenya (Nova Gorica, Ljutomer, Trzin), Romanya (Sbiu, Tirgu Mures), Portekiz (Coimbra), İrlanda (Cork), Hollanda (Utrecht), İtalya (Venedik), Çek Cumhuriyeti (Opava), Avusturya (Viyana), Hırvatistan (Koprivnica), Makedonya (Skopje), Estonya (Tartu), Litvanya (Kaunas), Slovakya (Bratislava), Türkiye (Antalya), Ukrayna (Lviv), İsveç (Kamlar).

Türkiye’den sadece Antalya’nın yer aldığı proje, sürdürülebilir kentsel devinim/mobilite planları oluşturulmasında en çok karşılaşılan dört zorlukla ilgili çalışmaları kapsamaktadır. 
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

 

Erasmus + Gençlik Değişim Programı 

Dayanışma İçin Gençlik/ Youth For Solidarity (2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: Belçika Ulusal Ajansı
Proje İçeriği: 
Avrupa Birliği Erasmus + Programı Gençlik Değişimi alt programı kapsamında Belçika’nın Gent şehrinde faaliyet gösteren Youth@Change isimli gençlik grubu tarafından, Belçika Ulusal Ajansı’na başvurusu yapılan ve Belediyemizin ortak olduğu “Dayanışma İçin Gençlik/ Youth For Solidarity” isimli proje kabul edilmiştir. Belçika, Litvanya, Malta, Polonya ve Türkiye ortaklığında yürütülmüş olan söz konusu proje kapsamında toplumsal dayanışmada gençlerin rolü tartışılmış ve yeni projelerin üretileceği workshoplar yapılmıştır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır. 

 

Islamafobıa Projesi (2015)
Hibe Makamı ve Hibe Programı:Belçika Ulusal Ajansı
Proje İçeriği: Belçika, Litvanya, Sırbistan,Filistin ve Türkiye ortaklığında yürütülen proje kapsamında  Dünya’da hızla yaygınlaşan İslamafobia‘yı önlemede gençlerin rolü tartışılmış ve bu konu üzerine yeni projeler üretmek için çalışılmaya başlanmıştır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır. 

Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)

1-Kültür Körüsü (Culture Bridge)  (2016)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA1 Gençlik Aalnında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği  Avrupa Gönüllü Hizmeti

Proje İçeriği: Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından başvurusu kabul edilen, 01 Mayıs-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında yürütülen Kültür Köprüsü projesi ile  6 genç Portekiz/Braga, 4 genç Bosna Hersek Mostar, 4 genç Bosna Hersek Saraybosna, 6 genç Makedonya/ Bitola, 6 genç Romanya/Braneşti’ye gönderilerek AGH yapmışlar ve Youthpass sertifikalarını almışlardır. Portekiz ve Romanya’dan şehrimize proje süresince 6  genç Agh yapmak için gelmiştir ve EXPO 2016 Antalya’da görev yapmıştır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

 

2-Kültür Körüsü 2- (Culture Bridge2) (2016) 

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA1 Gençlik Aalnında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği  Avrupa Gönüllü Hizmeti

Proje İçeriği: Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından başvurusu kabul edilen, 01-Temmuz - 15 Ekim 2016 tarihleri arasında yürütülen Kültür Köprüsü 2 projesi ile  4 genç Portekiz/Braga, 6 genç Bosna Hersek Mostar, 4 genç Bosna Hersek Saraybosna, 4 genç Makedonya/ Bitola, 6 genç Romanya/Braneşti’ye gönderilerek AGH yapmış, Youthpass sertifikalarını almışlardır. Portekiz ve Romanya’dan şehrimize proje süresince 6 genç Agh yapmak için gelmiştir ve EXPO 2016 Antalya’da görev yapmıştır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

 

3-Kültür Körüsü 3-(Culture Bridge 3) (2017) 

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA1 Gençlik Aalnında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Gönüllü Hizmeti

Proje İçeriği: Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından başvurusu kabul edilen, , 01-Ağustos 2016 - 15 Ekim 2016 tarihleri arasında yürütülen Kültür Köprüsü 3projesi ile  4 genç Portekiz/Braga, 6 genç Bosna Hersek Mostar, 4 genç Bosna Hersek Saraybosna, 4 genç Makedonya/ Bitola, 6 genç Romanya/Braneşti’ye gönderilmiştir. Portekiz ve Romanya’dan şehrimize proje süresince 6  genç Agh yapmak için gelmiştir ve EXPO 2016 Antalya’da görev yapmıştır.
Durum: Proje uygulaması tamamlanmıştır.

1-Kültür Körüsü 4 (Culture Bridge 4)  (2017)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA1 Gençlik Aalnında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Gönüllü Hizmeti
Proje İçeriği: Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından başvurusu kabul edilen,  15 Ekim 2017 - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında yürütülen Kültür Köprüsü projesi ile  6 genç Portekiz/Braga, 6 genç Rusya/Soçi, 4 genç Bosna Hersek Saraybosna, 4 genç Makedonya/ Bitola, 4 genç Romanya/Braneşti’ye gönderilecek. AGH yapacak olan gençler gönüllü hizmetleri sonununda Youthpass sertifikalarını alacaklardır.
Durum: Proje uygulama aşamasındadır.

 

Türkiye’nin Renkleri İstanbul’un Kimlikleri (2017) 

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA3 Politika Reformları İçin Destek Yapılandırlmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları) progaramı
Proje İçeriği: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Erasmus+ Ka3 kapsamında başvurusu yapılmış olan  “Türkiye’nin Renkleri-İstanbul’un Kimlikleri” projesi için belediyemize ortaklık teklif etmiştir. Proje; İstanbul’da yaşayan ve daha önce memleketlerine hiç gitmemiş veya gidememiş, alt sosyo-ekonomik statüdeki gençlerin; kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlayarak, İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesini amaçlamaktadır. 
Durum: Proje uygulama aşamasındadır.

 

VOLFIRE-Gönüllü İtfaaiyeciliğin Geliştirilmesi İçin İtfaaiyecilerin Mesleki Eğitimi Projesi (2017)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye ulusal Ajansı)  Erasmus+ KA2-Stratejik Ortaklıklar Yenilik ve Iyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Programı

Proje İçeriği: Proje ortağı olan Slovenya, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti’nde sürdürülen gönüllü itfaiyecilik sistemleri incelenerek, Ülkemizde Gönüllü İtfaiyecilik sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak. Profesyonel itfaiyeci istihdamının mümkün olamadığı, nüfusun az olmasına bağlı itfai olay çıkma olasılığı düşük olan yerleşim yerlerinde, kurulacak Gönüllü İtfaiye İstasyonlarında çalışacak gönüllü itfaiyecilerin yetiştirilmesi ve bu bölgelerde oluşan yangın, afet ve acil durumlarda, durumdan etkilenen insan sayısının azaltılması sağlanarak, can ve mal kaybının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Antalya ilinde yaşayanlar arasından seçilecek gönüllü itfaiyecilerin yetiştirilmesi ve gönüllü itfaiyeciliği yaygınlaştırılmasıdır.

Durum: Proje uygulama aşamasındadır.

 

Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu  (Climate Change Adaptation for the Sea and Coasts of Antalya) (2017)
Hibe Makamı ve Hibe Programı: AB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CFCU/TR2013/0327
Proje İçeriği: Antalya'nın iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlayacak; turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, tarihi ve doğal mirası korumak için alınması gereken önlemlerin belirlenebilmesi için aktivitelerin planlanacaktır.
 Antalya’nın iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisi hazırlanacaktır. Proje ile, iklim değişikliğinin turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitliliğimiz ve tarihi ve doğal miraslarımız üzerine etkilerinin belirlenebilmesi hedeflenmektedir.
Durum: Proje uygulama aşamasındadır.

 

MAtchUp    (2017)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: Avrupa Komisyonu (EC) Yenilik ve Ağlar Yürütme Ajansı (INEA) 2017 Yılı Akıllı Şehirler ve Topluluklar hibe programı 

Proje İçeriği: Avrupa Birliği Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan MAtchUp, sekiz farklı ülkeden 28 ortaklı enerji, ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, entegre çözümlerin büyütülmesi ve çoğaltılması yoluyla Avrupa Kentsel dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan bir Akıllı Şehir projesidir. Projenin uygulanacağı bölge Kepez- Santral Mahallesidir.
Durum: Proje süresi 60 ay olup, proje hibe anlaşmasının imzalanması ile 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle resmi olarak başlamış bulunmaktadır.

CUTLER- Water Economy (2017)

Hibe Makamı ve Hibe Programı: H2020 - CO-CREATION-06-2017: Policy-development in the age of big data: data-driven policy-making, policy-modelling and policy-implementation

Proje İçeriği: Proje ile amaç ekosisteme zarar vermeden su ekonomisi ile büyümeyi sağlamaktır. Şehrin merkezinde yer alan su kaynaklarından (nehir, göl, dere, deniz..) hem yararlanıp hem de ekosisteme zarar vermeden gelir elde etmenin yolları araştırılacaktır. Bu araştırma bölgenin çevresel ve sosyal yönler ele alınarak yapılacaktır. En doğru ve kaliteli veriye ulaşabilmek için en son teknolojik aletlerle ölçümler yapılacak ve değerlendirilecek, su ekonomisi ile ilgili politikalar oluşturulacaktır. Kabul edilen proje ile Düden Çayı 2. Ve 3. Etap çalışmasına veri sağlanmasına destek olmak ve örnek uygulama yaptırmak üzere dâhil olunmuştur. Proje sonunda Düden Çayı I.Derece Doğal Sit Alanı içindeki rekreasyon alanı olarak planlı olan alanda Belediyemizce de onaylanan örnek çalışma uygulanacaktır. 
Durum: Proje uygulama aşamasındadır.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Faydalı Linkler

- Birleşmiş Milletler  www.un.org.tr

- Avrupa Birliği  www.europa.eu 

- Merkezi Finans ve ihale Birimi  www.mfib.gov.tr 

- Ulusal Ajans  www.ua.gov.tr 

- Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi  www.ceupa.gov.tr

- Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi http://uluslararasi.akdeniz.edu.tr/tr 

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi  http://www.atso.org.tr/icerik/3/77/antalya-ab-bilgi-merkezi-.html


KAMU  KURUMLARI  WEB    ADRESİ 

- Avrupa Kom. Türkiye Delegasyonu  http://www.deltur.cec.eu.int/ 

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  http://www.abgs.gov.tr/ 

- DIşişleri Bakanlığı http://www.mfa.gov.tr/ 

- Başbakanlık  http://www.basbakanlik.gov.tr 

- Devlet Planlama Teşkilatı   http://www.dpt.gov.tr/abigm/ 

- Dış Ticaret Müsteşarlığı   http://www.dtm.gov.tr/ab/Ab.htm 

- Adalet Bakanlığı  http://www.abgm.adalet.gov.tr/ 

 - Merkez Bankası   http://www.tcmb.gov.tr/ 

- Hazine Müsteşarlığı   http://www.hazine.gov.tr/ 

- Gümrük Müsteşarlığı   http://www.gumruk.gov.tr/ 

- Ulusal Ajans (AB Eğit/Genç. Pr.Merk.)  http://www.ua.gov.tr/  

- TÜBITAK (6. Çerçeve Programı)   http://www.fp6.org.tr/web/index.htm 

- Basın Yayın Enform. Gen. Müd.   http://www.byegm.gov.tr/ 

- Devlet Istatistik Enstitüsü   http://www.die.gov.tr/   

- TÜRKAK  http://www.tse.gov.tr/ 

- Rekabet Kurumu   http://http://www.rekabet.gov.tr/ 

- KOSGEB   http://www.kosgeb.org.tr/  

- KOSGEB ABM    http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/ 

- IŞKUR  http://www.iskurabprojesi.org/ 

- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı http://www.baka.org.tr/


SİVİL  TOPLUM   KURULUŞLARI 

- Antalya Gönüllüleri Derneği http://www.antalyagonulluleri.org.tr/ 

- AB Iletişim Projesi  http://www.abinfoturk.net/ 

- AB Iletişim Grubu   http://www.abig.org.tr 

- Sivil Toplum Geliştirme Programı   http://www.stgp.org/  

- Iktisadi Kalkınma VakfI   http://www.ikv.org.tr/ 

- Izmir Ticaret OdasI (IZTO-AB)  http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/Web+Servisler/E-Inkubator/Uzman+Kosesi/ab/ 

- TOBB  http://www.abm.tobb.org.tr/  

- TÜSIAD  http://www.tusiad.org 

- TESEV   http://www.tesev.org.tr/  

- TURKAB  http://www.turk-ab.org/ 

- TZOB  http://www.tzob.org.tr 

- TMMOB, ZMO  http://www.tmmobzmo.org.tr/ 


ÜNİVERSİTELER 

- ATAUM  http://ataum.ankara.edu.tr

- ODTÜ  http://abofisi.metu.edu.tr 

- MARMARA ÜNİV. AB ENSTİTÜSÜ  http://avrupa.marmara.edu.tr/ 

- BİLKENT ÜNİV.AB DÖK.MERK.  http://library.bilkent.edu.tr/edc/edcilksayfaTR.htm 

- BİLGİ ÜNİV. AB DÖK. MERK.  http://library.bilgi.edu.tr/screens/edc.html 

- ÇUKUROVA ÜNİV. AB DÖK.MERK.  http://cuedc.cu.edu.tr/ 

- ANAD.Ü. AB ARŞ.UYG.DÖK.MERK.  http://www.adom.anadolu.edu.tr/ 


AB  BİLGİ  MERKEZLERİ 

- AB BİLGİ BÜROLARI  http://www.deltur.cec.eu.int/b-buro.html 

- AB DÖKÜMANTASYON MERKEZLERİ  http://www.deltur.cec.eu.int/b-dokumantas.html 

- TÜRKİYE AVRUPA TAKIMI  http://www.deltur.cec.eu.int/ab-team.html 

- AB TÜRKIYE BÖLGESEL BİLGİ AĞI  http://www.deltur.cec.eu.int/b-agi.html 


DİĞER

- Merkezi Finansman ve İhale Birimi  http://www.cfcu.gov.tr 

- AB Is Geliştirme Merkezleri  www.abigem.org 

- TURBO  http://www.turboppp.org/ 

- KALDER  http://www.quality-turkey.org 

- TUSMES  http://www.tusmes.com/ 

- Avrupa Postası  http://www.avrupapostasi.org/  

- Bölgesel Çevre Merkezi ( REC)   http://www.rec.org.tr/  

- Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC)  http://www.fisaum.org.tr/  

- BELGE-NET  http://www.belgenet.com/arsiv/ab/ab.html 

- AB Mektubu  http://eu.ibsresearch.com/default.asp 


BÜLTEN / GAZETE 

- Resmi Gazete  http://rega.basbakanlik.gov.tr/ 

- Güncel Hb.  http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?lang=0&pId=6&fId=3&prnId=3&hnd=1&ord=2&docId=410&fop=0 

- EU-Turkey  News Network  http://www.abhaber.com/ 

- AB Resmi Yayınları  http://www.deltur.cec.eu.int/ab-mevzuat.html 

- TÜSIAD Brksl  http://www.euturkey.org.tr/abportal/category.asp?TreeID=927&VisitID={8CBB68EA-8ABA-4EF3-846D-AC4BF2F1C324}&Time=573

- IKV  http://www.ikv.org.tr/

- DÜNYA Gazetesi (AB)  http://www.dunyagazetesi.com.tr

- NTVMSNBC (AB)  http://www.ntvmsnbc.com/news/AB_front.asp

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
EuroDesk Türkiye

Eurodesk Türkiye sayfası için tıklayınız.