Eğitim Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 48

Faks

(0 242) 249 52 65

Birim Yöneticisi

Timuçin BAYRAKTAR (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hizmet İçi Eğitim Yönergesini uygulamak,
b) Yıllık hizmet içi eğitim planlarının hazırlanması ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi,
c) Belediyemiz personellerinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliği artırmak, daha ileriki görevlere hazırlamak ve hizmete ilgisini en yüksek seviyeye çıkarmak için hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve yıllık çalışma planları yapmak ve uygulamak,
ç) Unvanlara göre Görevde Yükselme Eğitimi El Kitabını hazırlamak ve mevzuatlarda meydana gelebilecek değişikliklere göre el kitaplarının güncelliğini sağlamak, 
d) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ etmek, 
e) Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, Aday memurun Temel Eğitime katılmalarını sağlamak, Aday memur temel eğitim sınavı yapmak ve sınav sonunda, “Temel Eğitim Değerlendirme Formu”nun düzenlenerek Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi,
f) Birimlerden gelen çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim programı taleplerini değerlendirilmek,
g) Eğitim programlarından birimleri ve personeli haberdar etmek,
ğ) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu’nun kurulması işlemlerinin yürütülmesi,
h) Yıllık Eğitim Programı dahilinde yapılan hizmet içi eğitimlerin sonuçlarını Haziran ayında rapor halinde üst yönetime sunmak.
ı)Belediyemizde 3308 sayılı Kanuna tabi olarak staj yapacak olan orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
i) Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek 

Eğitim Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Eğitim Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Eğitim Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Hizmetiçi Eğitim Süreci İş Akış Şeması

Eğitim Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim Şube Müdürlüğü - Broşürler

Eğitim Şube Müdürlüğü
Eğitim Planı

2018 yılı hizmet içi eğitim planı için tıklayınız

Eğitim Şube Müdürlüğü
2015 Yılı Eğitim Fotoğrafları

01 Haziran 2015 Serik iletişim eğitimi

02-03 Haziran 2015 Disiplin İşlemleri Eğitimi

02-25 Mart 2015 Öke Kontrolü Eğitimi

04-05 Nisan 2015 Yönetici Eğitimi


05 Haziran 2015 Elmalı Motivasyon Eğitimi

05 Mayıs 2015 Kemer İletişim Eğitimi

06 Mayıs 2015 Finike iletişim Eğitimi

06 Mayıs 2015 Kumluca iletişim eğitimi

06 Nisan 2015 Yazışma kuralları eğitimi

07 Mayıs 2015 Gazipaşa iletişim Eğitimi

08 Nisan 2015 Kaş İletişim Eğitimi

10 Mart 2015 Sözleşmeli personel oryantasyon eğitimi

11 Mart 2015 Gündoğmuş iletişim Eğitimi

12 Haziran 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

13 Şubat 2015 Manavgat İletişim Eğitimi

15 Nisan 2015 hal iletişim eğitimi

16 Haziran 2015 Yazışma kuralları eğitimi

16 Nisan 2015 İletişim Eğitimi Korkuteli-Elmalı

17 Şubat 2015 Prostat kanseri eğitimi

20 Mayıs 2015 Alanya iletişim eğitimi

20 Şubat 2015 Aidiyet Eğitimi

21 Mayıs 2015 Mali Hiz.Bşk. iletişim eğitimi

22 Mayıs 2015 Döşemealtı İletişim eğitimi

22-23 Ocak 2015 İhale Mevzuatı Eğitimi

23-25 Şubat 2015 Afet ve Acil Durum Eğitimi

26 Ocak-19 Şubat 2015 İş Sağlığı ve Güv. Eğitimi

26 Şubat 2015 ilkyardım eğitimi

28 Nisan 2015 Demre iletişim eğitimi

29 Nisan 2015 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eğitimi

29 Ocak 2015 Protokol Kuralları Eğitimi

Eğitim Şube Müdürlüğü
2016 Yılı Eğitim Fotoğrafları

Kepez Belediyesi İletişim EğitimiKemer Takım Çalışması EğitimiZabıta Mevzuatı EğitimiAkseki Takım Çalışması EğitimiKumluca Takım Çalışması Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi
Afet Yönetim Sistemi Eğitimi

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Eğitimi

Eğitim Şube Müdürlüğü
2017 Yılı Eğitim Fotoğrafları

Stratejik Planlama ve Performans EğitimiKurumsal İletişim Eğitimiİmar Mevzuatı Eğitimi
Asat Personeli Motivasyon Eğitimi