Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 07220 ANTALYA

Telefon

(0 242) 227 87 01

Faks

(0 242) 227 00 32

Birim Yöneticisi

Levent OKUTAN (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü’nün görevleri; 
a) 17/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,
b) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü izinleri vermek,
c) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde; İmar Planlarına göre, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar yapmak,
ç) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak. Halkın yangın güvenliği bilincine kavuşturulabilmesi için yazılı ilan ve broşürler hazırlamak ayrıca görsel programlar düzenlemek,
d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda eğitim desteği sağlamak,
e) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında Daire Başkanlığınca yetki verilen firmalara temizlettirmek, Halkı baca yangınları ve önlemleri konusunda bilgilendirmek, Baca Temizleyen kuruluşları denetlemek,
f) Kurum veya kişilerden gelen, binaların yangın güvenlik sistemlerini gösteren projeleri inceleyerek görüş bildirmek,
g) Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, Ulusal ve uluslararası uzman kişi ve kuruluşlara işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak,
h) Devlet tarafından kullanılan binalarda, yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak,
ı) Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere olanaklar ölçüsünde staj yapma imkanı sağlamak. (Staj yapan öğrencilere, yasalar çerçevesinde ve imkanlar dahilinde ücret ödenebilir.)
i) Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri eksiksiz yerine getirmek.

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü - Broşürler