Emlak Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 50

Faks

(0 242) 249 53 55

Birim Yöneticisi

Gözde ARAT (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

1. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterlerini tutmak,
2. Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı, kiraya verilmesi, trampası veya sınırlı ayni hak tesis edilmesi için gerekli ihale işlerini yapmak,
3. Hisseli olan ve Belediyemiz kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre parsel hissedarlarına satış işlemlerini yapmak,
4. Arsalar hariç Belediyece üretilen konut ve işyerlerinin 5393 sayılı Belediye kanununa göre satış işlemlerini yapmak,
5. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 30. maddesi kapsamında taşınmaz alım ve satım işlemlerini yapmak,
6. Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar için açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğince istenilen bilgi, belgeleri sağlamak,
7. Medeni Kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine sınırlı ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
8. Belediye'ye hibe edilen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
9. Kamulaştırılan taşınmazların tapuda Belediye adına tescilini sağlamak,
10. Belediyemize ait taşınmazların periyodik olarak kontrollerini yaparak, tespit edilecek işgallere ilişkin ecrimisil ve tahliye işlemlerini yapmak,
11. Atıl durumdaki belediye parsellerinin tespitini yapmak, taşınmazların aktif hale getirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı ile imar planı değişikliği teklifinde bulunmak,
12. Yapılan ıslah imar planları sonucunda 2981-3290-3366 sayılı kanunlara göre Belediyenin taşınmazları üzerindeki gecekondu hak sahiplerine yer tahsis etmek ve bedellerinin Belediyeye ödenmesini sağlamak,
13. Belediye mülkiyetindeki binalarda kat mülkiyeti ve kat irtifakı işlemlerini yapmak,
14. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve buna bağlı olarak çıkan uygulama yönetmeliğinin hükümlerine göre lojmanların tahsis ve tahliye işlemlerini yaptırmak,

Emlak Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Emlak Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Emlak Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İpotek İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Kiralama İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Satış Süreci İş Akış Şeması

Tahsis İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Taşınmaz Malların Envanteri İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Lojman Tahsis İşlemi Süreci İş Akış Şeması_1

Lojman Tahsis İşlemi Süreci İş Akış Şeması_2

Emlak Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Emlak vergimi nasıl ödeyebilirim?
Belediyemizce emlak vergisi tahsilatı yapılmamaktadır. İlgili ilk kademe Belediyesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Belediyenize ait ekmek büfesini nasıl kiralayabilirim?
Söz konusu büfeler EK-DAĞ A.Ş. tarafından kiraya verilmektedir.
Adıma kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 775 sayılı yasa şerhini nasıl kaldırabilirim?
Söz konusu yasa şerhi ölüm, emeklilik, görev nakli, parsel üzerine inşaat ruhsatlı bina inşa edilmesi ve binanın nüve (karkas) kısmının tamamlanmış olması durumlarında kaldırılabilir.
Belediyenize ait taşınmaz malları nasıl kiralayabilirim?
Belediyemiz taşınmaz malları 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihale suretiyle kiraya verilmektedir.
Devir işlemleriyle ilgili istenen belgeler nelerdir?

1- Devir eden ve devir alandan karşılıklı iki dilekçe

2- sözkonusu taşınmazın kira borcu olmadığına ilişkin mali hizmetler dairesi başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı

3- Elektrik ve su borcu olmadığına dair ASAT ve AKEDAŞ yazısı

4- Şirket ise şirket belgeleri istenmektedir.

Emlak Şube Müdürlüğü - Broşürler