Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 51

Faks

(0 242) 249 54 16

Birim Yöneticisi

Gözde ARAT (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesinin özel mülkiyetindeki taşınmazların yönetimini yapmak,                
b) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile dernek ve vakıfların mülkiyetindeki veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan tasarruf hakkı, Büyükşehir Belediyesine bırakılan  taşınmaz malların yönetimini yapmak, 
c) Belediyenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası  ve  üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Belediyenin  hüküm ve tasarrufu altındaki      yerlerin kiralanması  işlemlerini yapmak, 
ç) Büyükşehir  Belediyesine  intikali gereken taşınmaz mal ve  hakların Büyükşehir Belediyesine  maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini sağlamak, 
d) Büyük Şehir Belediyesinin özel mülkiyetindeki taşınmazların kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanların; Büyükşehir Belediyesine  bağlı birimlere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak,
e) Büyükşehir Belediyesine ait kamu konutlarını, Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre yönetmek, 
f) Büyükşehir Belediyesine  ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak   ve işlemlerini yapmak, 
g) Büyükşehir Belediyesi  adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini 2942  sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince yürütmek ve kamulaştırılan      yerlerin Büyükşehir  Belediyesi adına tescillerini yaptırmak,
ğ) ABİM tarafından Daire Başkanlığımıza yönlendirilen  e –mailleri yasal süresi içinde ve elektronik ortamda cevaplandırmak,
h) Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Ecrimisil İşlemi İş Akış Şeması-1 için tıklayınız.

Ecrimisil İşlemi İş Akış Şeması-2 için tıklayınız.

İpotek İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız.

Kiralama İşlemi İş Akış Şeması-1 için tıklayınız.

Kiralama İşlemi İş Akış Şeması-2 için tıklayınız.

Lojman Tahsis İşlemi-1 için tıklayınız.

Lojman Tahsis İşlemi-2 için tıklayınız.

Satış İşlemi İş Akış Şeması-1 için tıklayınız.

Satış İşlemi İş Akış Şeması-2 için tıklayınız.

Taşınmaz Malların Envanteri İş Akış Şeması için tıklayınız.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı - Broşürler