Etüd Proje Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 58

Faks

(0 242) 249 52 58

Birim Yöneticisi

Ezgi ÖZ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Etüd Proje Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu ile genelge ve tebliğlerdeki değişiklik ve yenilikleri takip etmek,
b) Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje yapmak veya yaptırmak,
c) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak,
ç) Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
d) Proje yarışmaları düzenlemek,
e) Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik proje geliştirilmesi amacıyla, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak,
f) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,
g) Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek; talep edilmesi halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek; söz konusu projelerin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlarda çözüm üretmek ve gerekirse proje revizyonlarını yapmak.

Etüd Proje Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Etüd Proje Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Etüd Proje Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İhale Hazırlık İş Akış Şeması

Satınalma Doğrudan Temin İş Akış Şeması

Teknik Kontrollük İş Akış Şeması

Etüd Proje Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Etüd Proje Şube Müdürlüğü - Broşürler