Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 30

Faks

(0 242) 249 52 45

Birim Yöneticisi

Serkan TEMUÇİN (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerin yürütmekle olduğu bütün hizmetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılmasını temin etmek,
b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı müdürlükler tarafından yürütülen hizmetlerle ilgili stratejik planın, yıllık plan ve hedeflerin, bunlara ait yatırım programlarının ve bütçelerin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını temin etmek,
c) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na tahsis edilen yıllık bütçenin, ilgili mevzuat çerçevesinde ve bütçe hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek,
ç) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanlık tarafından verilen görevlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
d) Kendisine bağlı tüm personelin görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini takip ve kontrol etmek,
e) Kendisine bağlı tüm birimlerin etkili ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,
f) Kendisine bağlı birimlerin koordinasyonunu sağlamak,
g) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı müdürlükler tarafından yürütülen hizmetlerle ilgili olarak bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer üst makamlara gerekli bilgi, belge ve raporları sunmak,
ğ) Sicil amiri olduğu personellerin sicil dosyalarını doldurmak,
h) Yönetmelikler ve Başkanlık emri ile kurulan kurul ve komisyon toplantılarına katılmak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - Broşürler