Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mahallesi 390 sk. Konyaaltı/ANTALYA

Telefon

0 (242) 229 02 79

Faks

0 (242) 229 02 79

Birim Yöneticisi

Dr. Ümmü Özgül KARAGÜZEL (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü teşkilat şeması şube müdürü ve müdürlüğe bağlı çalışan  Teknik (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ve diğer destek hizmet personellerinden oluşur.
b) Sorumluk alanları içerisindeki mevcut ve yeni yapılacak yeşil alanların ihtiyacı olan fide ve fidanların üretilmesi (mevsimlik çiçek, ağaç, kalıcı bitki, yer örtücü vb.).Üretim için gerekli olan malzemelerin teminini sağlamak,
c) Fide ve fidanlıklarda üretim ve peyzaj esnasında gerekli bitkisel materyal, bitki besleme, bitki koruma, araç gereç, makine ve yapısal materyal ile her türlü malzeme temini için Daire Başkanının onayı 4734 sayılı kamu İhale Kanununa göre İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ihalelerin ilgili ihale dosyasının hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
ç) İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan işlerin yer teslimini yapmak, yer teslimi yapılan işlerin ilgili mevzuat ile  proje ve teknik şartnamelere göre kontrollüğünü yapmak, 
d) İhale yolu ile temin edilen mal alımlarının teknik şartname ve projelerine uygun olarak yönetmelik dahilinde muayene ve kabulünü yapmak ve teslim almak, hakkedişlerini hazırlamak,
e) Fidanlık ve seraların işletilmesi ile kapasitesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
f) Üretilen ve temin edilen fide ve fidanların alana aktarılmasını, aktarıldıktan sonra Yeşil Alanlar Ve Bakım Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak bakımının ve peyzaj düzenlemesinin yapılmasını sağlamak,
g) Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğünün bütçesini, stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını ilerleme raporları halinde hazırlayıp Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına sunmak,
ğ) İş sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak,
h) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü - Broşürler