Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Arapsuyu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Kent Parkı No 500 G Konyaaltı/ Antalya

Telefon

(0 242) 321 24 70

Faks

(0 242) 321 18 98

Birim Yöneticisi

Türker Ahmet ÖZAY (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayıcı projeler tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân veren uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek.
b) Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânların belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
c) Gençlik ve spor projeleri yapmak, bu projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek.
ç) Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.
d) Mülkiyeti ve/veya kullanımı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan her türlü gençlik ve spor tesislerinin işletilmesi, bakım, onarım ve tahsis işlerini yürütmek.
e) Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Broşürler