Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 80

Faks

(0 242) 249 54 85

Birim Yöneticisi

Mustafa KANDEMİR (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye ile halkın etkili iletişimini sağlamak adına sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşerilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri, panel, söyleşi, açık oturum gibi özel düzenlemeler yapmak,
b)  Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir altyapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Antalya’yı özellikli bir merkez konumuna getirmek,
c) Çeşitli fuarlarda yer alarak kentin sanayi, ticari, kültürel ve sosyal alandaki etkisini üst seviyeye çıkarmak,
ç) Önemli gün ve haftalarda ilgili birim ve/veya kuruluşlarla çeşitli etkinlikleri koordineli bir şekilde organize etmek,
d) Hizmet tanıtımlarını yaygınlaştırmak, imaj ve itibar algısını arttırmak amacıyla halkla ilişkiler (PR) kampanyası yürütmek ve takibini yapmak,
e) Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik hazırlanacak; afiş, broşür, kitapçık, kitap, pankart, CD vb. dokümanların grafik tasarımı ve basımını gerçekleştirmek,
f) Başkanlığa gelen dilek, şikâyet ve teşekkür yazılarını kayıt altına alarak cevaplamak,
g) Belediyenin hedef kitlelerine ilişkin araştırmalar yapmak, kriz anlarında kriz masası yönetimine yardımcı olmak, sorun çözme sürecinde yönetimle birlikte çalışmak,
ğ) Belediyenin önemli faaliyetlerini, SMS aracılığıyla sosyal paydaşlara duyurusunu yapmak,
h) Önemli gün ve etkinliklerle ilgili başkan adına davetiyelerin hazırlık, baskı ve dağıtımını yapmak,
ı) Başkanın e-mail adresine gelen maillerin hızlı bir şekilde cevaplanmasını sağlamak,
i) Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin etkin çalışması için gerekli koordinasyonu sağlamak.
j) Antalya merkez ve bağlı tüm ilçelerde kamuoyu araştırmaları yapmak.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Broşürler