Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Hayvanat Bahçesi İçi, Kepezaltı, ANTALYA

Telefon

(0 242) 332 30 90 Bakımevi Acil İhbar Hattı: (0 242) 332 22 33-0 530 575 04 31

Faks

(0 242) 332 30 90

Birim Yöneticisi

Adnan BÜYÜKKAYA (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a.Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez sorumluluk sınırları içinde yaşayan sahipsiz hayvanları, ilçe belediyeleri ile birlikte hareket ederek toplamak, kısırlaştırmak, aşılamak, gerekli tıbbi bakımlarını yapmak ve işaretlemek, alındığı ortama geri bırakılmasını sağlamak, sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma sorunlarının çözümü için çalışmalar yapmak,
b.Bulaşıcı hayvan hastalıkları ve salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,
c.Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği kapsamında hayvanları müşahede altına almak, 
d.İnsan, çevre ve hayvanlara verebilecekleri zararların önlenmesi amacıyla sorumluluk alanındaki sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu yapmak, barındırma ve tedavi merkezleri açmak, başta kuduz olmak üzere aşılamalarını yapmak, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini ve doğal ortama bırakılmasını sağlamak,
e.Müdürlüğün yükümlülüklerine giren konularda; afiş, broşür, yazılı ve görüntülü basın-yayın aracılığı ile bilgilendirme çalışmaları yapmak,
f.Yerel hayvan koruma görevlilerine ve ev ve süs hayvanları satışı yapan işyeri sahiplerine yönelik ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak,  eğitim programı uygulamak ve sertifika vermek. 
g.Sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi sağlamak,
h.Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak, hayvan sevgisi, hastalıklardan korunma konuları, ilgili eğitim çalışmaları yapmak.
i.Valilik Makamının yetki devri yaptığı, merkez sorumluluk sınırları içinde sahipli hayvan şikayetleri vb. konularla ilgili çalışmalar yürütmek,
j.Valilik tarafından oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonuna katılmak,  Komisyonda alınan Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili kararlara uymak ve komisyon kararları doğrultusunda kurban kesim hizmetini sunmak, 
k.6360 sayılı kanun gereği, 5996 sayılı kanunda belirtilen teknik ve hijyenik şartlara haiz ilçe kesimhaneleri kurarak ve işleterek, kesimhane hizmetlerine ilişkin faaliyetleri yürütmek
l. İlçe kesimhanelerinde kesilen etlerin firigofirik araçlarla hijyenik ve sağlıklı şekilde nakledilmesini sağlamak,
m. Kaçak et kesimlerini önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak,
n. 6360 sayılı kanun gereği hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette ve hizmette bulunmak, hayvancılıkla ile ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek,
o. 6360 sayılı kanun gereği müdürlüğümüze verilen sorumlulukları yerine getirmek,

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Sahipli Hayvan Şikayetleri Süreç İş Akış Şeması

İlçe Mezbaha Hizmetleri Süreci İş Akış Şeması

Ücretsiz Kurban Kesim Süreç İş Akış Şeması

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Süreç İş Akış Şeması

Kuduz Müşahade Süreç İş Akış Şeması

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Hayvan Kayıt Sisteminin amacı nedir?
Bu kayıt sistemine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden (www.antalya.bel.tr) veya http://vet.antalya.bel.tr web adresinden ulaşılabilmektedir. Yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve hayvan sahiplerinin kayıt işlemlerini en kolay şekilde yapabilmeleri için bu altyapı İlçe Belediyeleri, özel veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu sistemi kullanarak, kanunun öngördüğü ve belediyemizin kayıt işlemlerine de uygun şekilde, mikroçip implantasyonu ile hayvanı çok kısa bir sürede kayıt etmek, yasal kimliğe kavuşturmak ve izlenebilirliğini sağlamak mümkündür.
Mikroçip nedir?
Bu kayıt sistemine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden (www.antalya.bel.tr) veya http://vet.antalya.bel.tr web adresinden ulaşılabilmektedir. Yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve hayvan sahiplerinin kayıt işlemlerini en kolay şekilde yapabilmeleri için bu altyapı İlçe Belediyeleri, özel veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu sistemi kullanarak, kanunun öngördüğü ve belediyemizin kayıt işlemlerine de uygun şekilde, mikroçip implantasyonu ile hayvanı çok kısa bir sürede kayıt etmek, yasal kimliğe kavuşturmak ve izlenebilirliğini sağlamak mümkündür.
Sisteme kayıt sadece mikroçip implantasyonu ile mi oluyor?

Sahipsiz hayvanlar için köpeklerde kulak küpe numarası, kedilerde ise tattoo numarası ile kayıt yapılabilmektedir.

Sistemde kayıp hayvanlar nasıl bulunuyor?
Tüm veteriner hekimler bu sistem sayesinde muayene öncesi mikroçip kontrolü yapacağından sistemde kayıtlı kedi ve köpeğin sahip bilgilerini görüntüleyebileceklerdir. Mikroçipi olan kedi ve köpeklerin kayıp ya da çalıntı durumları ekranda çıkacağından veteriner hekim, hayvanın gerçek sahibine ulaştırılması için gerekli işlemi yapabilecektir.
Hayvan sahiplenmek istediğimizde sistemden nasıl yararlanabiliyoruz?
Büyükşehir belediyesinin resmi web sitesinden hayvan kayıt sistemine girildiğinde ‘Sahiplendirilmeyi Bekleyenler’ bölümünü seçip, buradan sahipsiz hayvanların bilgilerine ve fotoğraflarına ulaşarak iletişim sağlanabilir ve ücretsiz hayvan sahiplenilebilir.
Sahip olduğum kedinin/köpeğin belediyeye kaydını yaptırmak ve mikroçip taktırmak zorunda mıyım?
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipli hayvanların belediyelere kaydı ve mikroçip taktırmak zorunludur. 
Sahipli hayvanlara klinik hizmeti veriyor musunuz?
Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 12.03.2012 tarihli B.12.4.İLM.0.07.00.03.SVH.325-07-00-00 sayılı yazısına dayanarak Belediyemizde sahipli hayvanlara klinik hizmeti verilmemektedir.
Yaralı sahipsiz bir hayvan gördüğümüzde tedavisinin biriminizce yapılmasını sağlamak için ne gibi bir prosedür izlememiz gerekir?
ACİL İHBAR HATTI 0242 332 22 33 no.lu telefon ve 0242 332 53 18 no.lu telefon numaralarını arayarak sahipsiz hayvanın eşkalini, bulunduğu yerin açık adresi ve telefon numaranızı bildirmeniz yeterlidir.
Mahallemizdeki köpeklerin ve kedilerin toplatılıp uzaklaştırılması mümkün müdür?
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre belediyeler tarafından toplatılan hayvanlar kısırlaştırılır, aşılanır, gerekli tıbbi bakımları yapılıp işaretlenir ve alındıkları ortama geri bırakılır. 
Trafik kazası vb acil hayvan yaralanmaları durumunda ambulans hizmetiniz var mıdır?
Acil durumlar için Ambulans hizmetimiz vardır, yaralanan hayvanlarla ilgili acil ihbar (Tlf: 0 242 332 22 33) durumlarında en kısa sürede hizmet verilmektedir.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili 7/24 hizmet veriyor musunuz?
Evet, sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbarlarda 7/24 veteriner hekim ve hasta bakıcı tarafından hizmet verilmektedir.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü - Broşürler