İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 07220 ANTALYA

Telefon

(0 242) 227 87 01

Faks

(0 242) 227 00 32

Birim Yöneticisi

Levent OKUTAN (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görevleri; 
a) Personel Özlük İşleri görevlerinin yerine getirilmesi,
b) Daire Başkanlığı adına gelen her türlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere iletmek,
c) Satın alma ve bütçe uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm iş ve yazışmaları yapmak,
ç) İtfaiye müdürlüklerinin, ilgili müdürlükler ile beraber araç-gereç-malzeme ihtiyaçlarını tespit, temin etmek ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
d) İlgili müdürlükler ile beraber itfaiye hizmet binaları, araç, gereç ve teçhizatın bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
e) İtfaiye müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı personel alımını yapmak ve ilgili tüm yazışmaları yapmak,
f) Afet Koordinasyon Merkezine araç-gereç, ekipman ve malzemeler temin etmek, bakımını yapmak, yaptırmak,
g) Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeleri kayıt altına alıp depolamak, ilgili alt birimlere aktırılması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, 
ğ) Tesisler ve motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak,
h) Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl güncellenerek belirlenen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak,
ı) İç Hizmet Yönergelerini hazırlamak ve Başkanlık onayını müteakip uygulamak,
i) Hizmet, Çalışma, Usul ve Esaslar hakkında yönergeler hazırlamak ve Başkanlık ile Belediye Meclisi onayına müteakip uygulamak, uygulatmak,
j) Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhunu geliştirmek için sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler için gerekli olan ihtiyaçları karşılamak, 
k) Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri eksiksiz yerine getirmek.

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü - Broşürler