İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 70

Faks

(0 242) 249 54 75

Birim Yöneticisi

Derya Cemile DÜŞEN (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) İhalesi yapılacak işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre ilgili biriminden “Başkanlık Olur”u, yaklaşık maliyet, bütçe onayı, ilan bütçesi, teknik şartname, proje pursantaj tablosu vs. belgeler bir ön yazı ekinde birimimize gelir ve birimimizce bu verilerin üzerine ihale dokümanı oluşturmak,
b) İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak,
c) İhale komisyonunda; sekretarya görevini yaparak, dokümanları "İhale İşlem Dosyası" haline getirmek,
ç) Tüm ihale yazışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesi uyarınca ilgili belgeler (ihale dışı bırakılmama sebeplerini içeren evraklar, “SSK Borcu Yoktur”, “Vergi Borcu Yoktur”, Ticaret Odasından alınan a,b,g bentleri) ihaleyi alan yükleniciden alınarak, ihale sözleşmesinin yapılmasını sağlamak,
e) Kamu İhale Tebliğlerini internette www.kik.gov.tr adresinden takip etmek,
f) Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerini yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek.

İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İhale İşleri Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İç ve Dış Yazışmalar Süreci İş Akış Şeması

İhale Süreci İş Akış Şeması

İhale Hazırlanması ve Sonuçlandırma Süreci Akış Şeması

İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

İhale İşleri Şube Müdürlüğü - Broşürler