İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 80

Faks

(0 242) 249 53 95

Birim Yöneticisi

Emine Hanım Turhan (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm çalışma alanlarında ve iş yerlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak ;
a)  Antalya Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde koruyucu ve önleyici iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını koordine etmek,
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi, çalışma ortamının gözetimi konusunda işveren/ işveren temsilcisine rehberlik yapmak,
c) Başkanlık tarafından görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’ni,  yasal çalışma süresi boyunca, Antalya Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde görevlendirmek,
ç) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın oluşturulması konusunda danışmanlık yapmak,
d) Risk değerlendirme çalışmalarının yapılmasının planlamak ve sağlamak,
e) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili mevzuat gerekliliklerinde eğitim almasına rehberlik etmek,
f) Çalışanların sağlık gözetiminden geçirilmesi konusunda rehberlik yapmak,
g) Çalışan temsilcileri ile koordineli çalışılmasını sağlamak,
ğ) İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ki mevzuatları takip etmek,
h) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlere katılmak,
ı) Ramak kala (kıl payı kurtulunan) kaza , olay, vaka vb. durumların kayıt altına alınması için rehberlik etmek.          

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Eğitimlerin Planlanması,Etkinliklerin Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması

Ortam Gözetimi Süreci İş Akış Şeması

Risk Analizlerinin Yapılması/Yaptırılması İş Akış Şeması

Persolin Sağlık Kontrollerinin Planlanması İş Akış Şeması

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü - Broşürler

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ nin ev sahipliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” na 24 Büyükşehir Belediyesi katıldı. 
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından büyükşehir belediyelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşadıkları sorunları değerlendirmek ve bu sorunlara yönelik çözümler üretmek maksadıyla 28-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” nın ilki Ankara’ da düzenlenmiş olup söz konusu çalıştayda büyükşehir belediyelerinin iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri ile mevcut sorunlar ve çözümleri tartışılmış, ortaya konulan rapor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na sunulmuştur. 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Denizli’ de düzenlediği 2. Çalıştay’ a Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahranmaraş, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri’ nin  yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı. İstanbul, Marmara ve Üsküdar Üniversitesi’ nden katılan öğretim üyeleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler, taşeronlarda İş Sağlığı ve Güvenliği sorunlarının anlatıldığı  organizasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Birsen TORUN sunum- konuşma yaptı.