İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Uçar İşhanı (Işıklar Garanti Bankası Karşısı) Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 243 08 40

Faks

(0 242) 243 08 39

Birim Yöneticisi

Osman YILMAZ (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

a) Başkanlıkça Daire Başkanlığına yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinin resmi iş, işlem ve kayıtlarını yapıp, kontrolünü sağlamak,
b) İştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlanması, programlanması ve işletilmesini sağlamak üzere, belediye ile şirketler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
c) Belediye ortaklığında kurulacak şirketlerin mevzuata uygun şekilde kuruluş çalışmalarını yapmak,
ç) Kurulmuş birliklere katılma/ayrılma işlemlerini takip etmek, 
d) Belediye ortaklığında kurulacak birliklerin kuruluş işlemlerini yürütmek, 
e)  Belediye ve İştirakleri arasında haberleşme ve koordinasyonunu sağlamak, 
f)  Belediyenin İştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarını korumak,
g) Şirketlerin genel kurullarını takip etmek ve belediyenin genel kurulda temsilini sağlamak, 
ğ) İştiraklerin sermaye artışıyla ilgili taleplerini değerlendirip, Belediyenin yetkili organlarına karar verilmek üzere sevkini sağlamak,
h) İştiraklerin verimlilik esaslarına göre işletilmesini takip etmek, 
ı) Şirketlerin veya iştiraklerin ortaklıktan ayrılma ve fesih işlemlerinin takibini sağlamak.

İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

FESİH Süreci İş Akış Şeması

GENEL KURULLARA KATILIM Süreci İş Akış Şeması

İCMAL TAKİBİ VE RAPORLAMA Süreci İş Akış Şeması

KUR.ŞİRKETE ORTAKLIK Süreci İş Akış Şeması

SERMAYE ARTIŞI TALEPLERİ Süreci İş Akış Şeması

ŞİRKET KURMA Süreci İş Akış Şeması

İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü - Broşürler