Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 54 17

Faks

(0 242) 249 54 16

Birim Yöneticisi

Tolga GÜRAL (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Antalya Büyükşehir Belediyesi görev alanı dahilinde olup, imar planında kamu yararına ayrılan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve aynı Kanun ile değişik 4650 sayılı Kanuna göre kamulaştırma kararı alınan taşınmazların istimlak işlemlerini yapmak, kamulaştırma bedelinin  ödemesinin yapılması için düzenlenen tahakkukları ilgililerine ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.

Ayrıca yatırımcı müdürlüklerin kamulaştırılmasını gerekli gördükleri (yeşil alan, yol,alt-üst geçit,otopark,mezarlık, çöp alanları, park-bahçe v.s.)taşınmazların istimlak edilmesi hususunda Başkanlık Makamı onayı ve gerekli evrakın gönderilmesi ile istenilen taşınmazların kamulaştırma işlemi başlatılır.

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Kamulaştırma Süreci İş Akış Şeması

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü - Broşürler