Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 243 08 40

Faks

(0 242) 243 08 39

Birim Yöneticisi

Nuri NAR (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesi'nin sermayesine iştirak ettiği şirketler üzerinde pay sahipliğinden doğan yasal haklarının korunması, iştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlanması, programlanması ve işlemesini sağlamak,
b) Büyükşehir Belediyemizce işletilen veya ihale edilmiş işletmelerin çalışmasını, yönetimini, denetimini, verimliliğini sağlayarak, topluma hızlı ve sağlıklı hizmet sunmalarını sağlamak,
c) Belediyemizce işletilen veya işlettirilen işletmeler ile ilgili olarak Belediyemiz yetkili organlarından gerekli kararların alınması suretiyle sözleşme yapmak, yapılan sözleşmeleri takip etmek,
ç) İşletmelerimiz ile ilgili harcamaları disiplin altına almak, 
d) Belediye Bütçesinin mali yılı gelir-gider dengelerinin sağlanması açısından gelir arttırıcı tedbirler almak,
e) Belediyemiz ile şirketlerimiz ve iştiraklerimiz arasında koordinasyonu sağlamak ve şirket genel kurullarında Başkanlıkça görev verilmesi halinde Belediyeyi temsil etmek.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı - Broşürler