Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Kılınçarslan Mahallesi Yenikapı Sokak No:6 Muratpaşa/Antalya

Telefon

(0 242) 247 31 36

Faks

(0 242) 247 60 52

Birim Yöneticisi

Durmuş Ali ARSLAN (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtmak. 
b) Antalya'nın turizmini geliştirecek projeler üretmek ve uygulamak. 
c) Antalya'nın turistik ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmak.
ç) Turizm ve tarihi değerlerin korunması açısından telif hakları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek.
d) Antalya'nın turistik ve kültürel değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, bu amaçla seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes gibi faaliyetler düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak. 
e) Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri yapmak, belgesel filmler sağlamak, yaptırmak veya satın almak, geliştirmek ve vatandaşların bunlardan faydalanmasını temin etmek.
f) Turizm bilgi ofisleri ve müzeler açmak.
g) Sanat, bilim ve fen, arkeoloji, tarih, etnografya, folklor, ihtisas ve bölge müzeleri gibi çeşitli müzelerin açılmasını ve var olan müzelerin yaşatılmasını sağlamak.
ğ) Vatandaşların bilgi edinmek, güzel vakit geçirmek, araştırmalara kaynak ve belge sağlamak gibi amaçları için hizmete sunulan müzeler, tarihi, kültürel, sanatsal ve iletişim değeri olan varlıkları temin etmek, bunları sergilemek, korumak, kayıt altına almak, bakım ve onarımını sağlamak. 
h) Müzelere tarihi, kültürel, sanatsal ve iletişim değeri olan varlıklar kazandırmak.
ı) Müzelerin cazibesini artırıcı şekilde faaliyetler yürütmek; geçici ve kalıcı sergiler oluşturmak.
i) Müzelerin envanterlerini tanıtıcı katalog ve diğer yayınları yapmak.
j) Turizm ve müzecilik alanlarında mesleki eğitim için ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak. 
k) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek vatandaşların bilgisine sunmak.
l) Kitap, dergi ve tanıtıcı yayın çalışmaları hazırlamak, hazırlatmak, satmak, satın almak ve dağıtmak.
m) Basılı yayın, müze giriş ve yayın fiyatları önermek.
n) İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğine göre gönüllülerin turizm ve müzeler alanında çalışmalarını sağlamak.
o) Diğer turizm ve müzecilik faaliyetlerine yönelik olarak iş ve işlemleri yürütmek.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
Organizasyon Şeması

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması için tıklayınız.