Kıyı Yapılar Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 228 15 92

Faks

(0 242) 249 53 45

Birim Yöneticisi

Nilgün ŞEBER KAHRAMAN (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu altındaki deniz kıyıları ve bu kıyıları çevreleyen sahil şeritlerinden halkın yararlanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, buraların doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek temizlik, çevre düzenlemesi ve diğer yönetim hizmetlerini sağlamak.
b) Deniz ve kıyılarda yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçlı tesisler yapmak.
c) Engellilerin tek başlarına ve destek almaksızın deniz ve plajlardan yararlanması için gerekli olan, engellilerin kumsaldan başlayıp denize kadar ulaşım ve erişimini sağlayacak yürüme yolları, rampa, iskele, asansör, şerit bantları, sesli yönlendirme gibi tedbirleri almak.
ç) Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu altındaki deniz ve kıyılarda, turizmin yoğun olduğu aylarda ve bütçe imkânları çerçevesinde 28.1.2006 tarihli ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Can kurtarma Yönetmeliğine uygun olarak yetkilendirilmiş cankurtaran çalıştırmak.
d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/2/2018 tarihli ve 187 sayılı Kararıyla kabul edilen Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleri çerçevesinde Konyaaltı Sahilini yönetmek.
e) Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleriyle kurulan Konyaaltı Alan Yönetimi Denetim Kurulunun sekreterya işlerini yürütmek, bu Kurulun önerilerini mevzuat ve bütçe imkânları çerçevesinde gerçekleştirmek.
f) Konyaaltı Sahilinde ihtiyaç duyulan kamu hizmetleri için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve eşgüdüm sağlamak.
g) İş sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak
ğ) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Kıyı Yapılar Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Kıyı Yapılar Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kıyı Yapılar Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Kıyı Yapılar Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Kıyı Yapılar Şube Müdürlüğü - Broşürler