Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 50 90

Faks

(0 242) 249 50 95

Birim Yöneticisi

Yakup ÖNDER (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

(1) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün hizmet satın alma suretiyle çalıştırdığı Özel Güvenlik personeli ile kurumda çalışan işçi statüsündeki personel ile birlikte 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Kurum, hizmet binaları ile müştemilatı ve buralarda bulunan araç, gereç ve makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem materyalleri ile diğer her türlü taşınır ve taşınmaz malları sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit tehlike ve tecavüzlere karşı koymak,
b) Kurum Hizmet Binaları ile müştemilatına, Kurumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle (Ziyaret, iş takibi, dışarıdan gelecek destek hizmetleri, v.b.) gelecek ve belirli bir süre kalacak olan tüm kişiler ile yanlarındaki çanta, eşya vb. kapsamında olmak üzere, söz konusu kişilerin girişlerine ilişkin, kontrol, (Kuruma ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe müsaade etmeme ve silahları yazılı kayıtla teslim ve emanete alma, muhafaza işlemleri dahil) refakat ve yönlendirme işlemlerini yürütmek,
c) Sivil savunma teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
ç) Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği sosyal ve kültürel etkinliklerde güvenlik tedbirleri almak,
d) Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarını güvenlik kamera ve alarm sistemi kurma ve izleme merkezi yöntemiyle kontrol ve takibini sağlamak,
e) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerine giriş yapacakların önce X-Ray cihazı ve manyetik duyarlı güvenlik kapısından geçişini kontrollü olarak sağlamak,
f) Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binalarına ve oto parklarına giriş yapan araçlar güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra geçişini sağlamak, 
g) Akıllı Kalem'le, belirlenen saatlerde ve sürelerde işaretleme yapılan işaretlemeleri kontrol etmek,
ğ) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinin 5188 sayılı kanuna göre korunması gereken yerlerin güvenlik iznini almak,
h) 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğine göre hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılan özel güvenlik personellerinin nöbet hizmetlerini devamlı kontrol ve denetlemek,
ı) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meclis Toplantı günleri güvenlik tedbirleri almak,
i) Kuruma ait halka açık alanlara dinlenmeye ve eğlenmeye gelen vatandaşlarımıza yönelik saldırılara ve rahatsız edici davranışlara karşı düzeni sağlamak,
j) Belediye mücavir alanında yer alan birimlere giriş ve çıkışları düzenleme ve asayişi sağlama görevini yürütmek,
k) Çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri dışında personelin giriş ve çıkışlarının "Sürekli/Geçici Personel Tanıtma ve Giriş Kartları Sistemi"nin takibiyle, çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere kalanlar ile çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen personelin giriş ve çıkış, özel kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
l) Bakan, Milletvekili, Müsteşar, Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Makamca, özel karşılama-mihmandarlık-uğurlama prosedürünün uygulanması istenilen konuklara VIP uygulamasını titizlikle ve eksiksiz uygulamak,
m) 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkarılan; "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik" doğrultusunda ve Kurumca verilecek diğer görevleri yapmak,
n) Başkanlık makamınca verilecek özel talimatları yerine getirmek.

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Kontrol ve Denetim Hizmet Gerçekleştirme Süreci İş Akış Şeması

Koruma ve Güvenlik Hizmet Gerçekleştirme Süreci İş Akış Şeması

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü - Broşürler