Kültür Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Sakıp Sabancı Bulvarı Antalya Kültür Merkezi (AKM) İçi 07030 ANTALYA

Telefon

(0 242) 238 52 70

Faks

(0 242) 238 53 03

Birim Yöneticisi

Okan YAVUZ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin “p” bendine dayanarak; yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile karşılıklı iş birliği yaparak, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile bu alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,
b) Kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri programlayıp gerçekleştirmek,
c) Sosyal ve kültürel değerler üzerine yapılmış çalışmaları derlemek ve yayımlamak,
ç) Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çalışmalarını planlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak,
d) Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi, fuar ve gezi programları düzenlemek, gerçekleştirmek,
e) Valilik, belediyeler, üniversiteler, resmi kurumlar, odalar, sivil toplum örgütleri, şair, yazar ve sanatçılarla işbirliği içerisinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, katkı koymak, desteklemek,
f) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşehrilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek,
g) Hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda çalışmalar yapmak. Tarihi eserlerin korunmasına, sahip çıkılmasına ve halkımızın hizmetine sunulmasına katkı koymak, onarmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,
ğ) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu 7. maddesinin “v” bendi gereği; yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü kültürel ve sosyal hizmetleri yürütmek.

Kültür Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kültür Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kültür Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Kültürel Etkinlikler İş Akış Şeması

Festivaller İş Akış Şeması

Resmi Törenler Süreci İş Akış Şeması

Kültürel ve Sosyal Yayınlar İş Akış Şeması

Kültür Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Kültür Şube Müdürlüğü - Broşürler

Kültür Şube Müdürlüğü
Yarışma