Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Sakıp Sabancı Bulvarı Antalya Kültür Merkezi (AKM) İçi 07030 ANTALYA

Telefon

(0 242) 238 52 70

Faks

(0 242) 238 53 03

Birim Yöneticisi

Okan YAVUZ (Daire Başkanı V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Antalya Halkını, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak,
b) Kentimizde sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve turistik içerikli programlar uygulayarak, hemşerilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, kentlileşme sürecine hız kazandırmak,
c) Kent halkımızın vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak,
ç) Öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yükseltmek,
d) Antalya Halkının eğitsel, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmasına, üretmesine, bilgiyi uygulamasına ve yaymasına yönelik hizmetler vermek,
e) Sosyal dayanışmayı arttırmayı amaçlayan, çağdaş ve kalıcı hizmetleri yerine getirmek, 
f) Kültürel ve sosyal etkinliklerle kentlilik bilinci ve kültürünü oluşturmak, Kentin kültür mirasına sahip çıkmak, denetlemek, onarım ve bakımlarını yapmak, etkin kullanımını sağlamak,
g) Kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve ekonomik potansiyeli desteklemek amacıyla kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, festival, konferans, sempozyum, yarışma, müzik ve eğlence programları düzenlemek,
ğ) Kent kültürüne ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak, basmak ve dağıtmak,
h) Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğe destek olmak, katkı koymak,
ı) Bünyesinde bulundurduğu tiyatro, konservatuar, bando faaliyetleri ile kent kimliğinin en üst seviyeye çıkartılmasına katkı sağlamak.
j) Daire Başkanlığı gelir kalemleri ve tarifeleri tespit edilerek Büyükşehir Belediye Meclisine sunulur.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Salon Tahsisi

Ücretsiz Sanat ve Meslek Edindirme Kursları

Yaz Spor Okulları

Asmek Kurs Kayıt Formu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı - Broşürler