Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Hürriyet Cad. Duraliler Mah. No:720 Eskişehirliler Restaurant Karşısı Kepez/ANTALYA

Telefon

(0 242) 518 24 36 - 518 15 70

Faks

(0 242) 241 81 93

Birim Yöneticisi

()

Görev ve Sorumluluklar

a) Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla mahallenin hayat kalitesini geliştirmek amacıyla mahallelerin ortak ihtiyaçları belirlemek.  
b) Büyükşehir Belediye Meclisi ihtisas komisyonlarının talebi halinde, mahallelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına ilgili mahalle muhtarlarının katılımını temin etmek. 
c) Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi hakkında ilçe belediyelerine tavsiyede bulunulması için hazırlık çalışmaları yapmak. 
ç) Mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve destek sağlamak.
d) Mahalle sakinlerinin Büyükşehir Belediyesinin kararlarına katılmasını teminen mahallelerini ilgilendiren konularda karar alınmadan önce mahalle sakinlerini bilgilendirmek ve mahalle sakinlerinin alınacak kararlara dair taleplerini ve ortak isteklerini ilgili Büyükşehir Belediyesi birimlerine iletmek. 
e) Mahalleye ilişkin Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ve projeleri konusunda muhtarları ve mahalle sakinlerini bilgilendirmek.  
f) İlçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapmak veya yaptırmak. Başvuru sahiplerine bu projeleri ücretsiz vermek

Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Broşürler