Mali İşler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 50 44

Faks

(0 242) 243 50 13

Birim Yöneticisi

()

Görev ve Sorumluluklar

Mali İşler Şube Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri
MADDE 7 - (1) Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Daire Başkanlığının 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/ 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mali mevzuat çerçevesindeki işleri yürütmek.
b) İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüklerinin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli işleri yürütmek.
c) Daire Başkanlığının stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak.
ç) Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini yürütmek

Mali İşler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Mali İşler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Mali İşler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Mali İşler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Mali İşler Şube Müdürlüğü - Broşürler