Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Uncalı Kent Mezarlığı - Çakırlar Yolu Üzeri / Andızlı Mezarlığı - Fahrettin Altay Caddesi

Telefon

(0 242) 227 12 22 - 226 28 07

Faks

(0 242) 227 06 66

Birim Yöneticisi

Erkan SEL (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Mezarlıkların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
a) İlgili yasa, yönetmelik, tüzük, mevzuatlar ve Başkanlık tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararları doğrultusunda; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ölümlerin belgelerinin saklanması, cenaze hizmetleri (mezar yeri temini ve kaldırılması işlemleri), dini vecibelerin yerine getirilmesi, defin hizmetlerinin verilmesi ve Ölüm Belgesi ile sevk edilen ölülerin dini vecibeleri yerine getirerek defin işlemlerinin yapılması ve bu konularda yapılacak iş ve işlemlerin planlanması ve yeni projeler yapma çalışmalarını yürütmek,
b) Şehirlerarası cenaze nakil işlemlerini gerçekleştirmek,
c) Defin yerlerinin (mezarların) hazırlanması, defini gerçekleşen işlemlerin fihrist, tahakkuk, kütük kayıt ve bilgisayar kayıtlarının tutulması, mezar alt-üst yapıları için ilgili şahıs ve kuruluşlara ruhsat verilmesi, mezarlıkların bakımı ve rekreasyon çalışmalarının yapımı ve bakımı, yol ve tretuarların yapımı, yeşillendirilmesi, fidan dikilmesi, mezarlık alanlarının temizliği ve korunmasına yönelik güvenlik önlemlerinin alınması çalışmaları yürütmek.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Cenaze ve Defin İşlemleri

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Aile Mezarlığı Tahsis Süreci İş Akış Şeması

Mezarlık Temizlik ve Bakım Süreci

Defin Hizmetleri Süreci İş Akış Şeması

Kadavra Teslim ve Geri Alma Süreci İş Akış Şeması

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü - Broşürler