Müdahale Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gülveren Mah. Hürriyet Cad. 07220 ANTALYA

Telefon

(0 242) 227 87 01

Faks

(0 242) 227 00 32

Birim Yöneticisi

Hidayet YILDIRIM (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Müdahale Şube Müdürlüğünün görevleri;
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini Sağlık İl Müdürlüğünden ilk yardımcı kimlik kartı olan müdahale personelince yapılmasını sağlamak, 
c) Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapacak personelin yetkilendirilmesini (Dalgıç kadrosunu oluşturulması) sağlamak,
ç) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine katılabilmek için yeterli özel araç-gereç ve teçhizatın teminini sağlamak,
f) İl sınırları dışındaki olaylara ivedilikle müdahale için üst yönetimden izin almak,
g) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, 
ğ) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri tespit ederek ilgili kuruluşlara (ASAT)  bildirerek yaptırmak ve çalışır durumda olmalarını için periyodik kontrollerini sağlamak,
h) 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri ivedi bir şekilde sevk etmek, müdahale edilen olaylar hakkında gerekli raporları tanzim etmek, çağrı alan santralistlerin yabancı dil bilmesine özen göstermek,
ı) Bağlı itfaiye istasyonlarındaki personelin; günlük, aylık, yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve bu planlara göre hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, 
i) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
j) Bağlı itfaiye istasyonları ve paydaşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
k) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile işbirliği sağlamak ve gerektiğinde bu kuruluşları yardıma çağırmak, sevk ve idare etmek,
l) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, 
m) 09/10/2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” gereği oluşturulan gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmelerini sağlamak,
n) 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek
o) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlemek ve dijital verileri toplamak,
ö) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapmak,
p) Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere imkanlar nispetinde staj yapma imkanı sağlamak. Staj yapan öğrencilere, yasalar çerçevesinde ve imkanlar dahilinde ücret ödenebilir.
r) İtfaiye personelinin temel ve iç hizmet eğitimlerini yapmak,
s) Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri eksiksiz yerine getirmek.

Müdahale Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Müdahale Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Müdahale Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Müdahale Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Sportif Etkinlik ve faaliyetlerle ilgili daha detaylı bilgiyi nereden alabilirim?
- Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzden bizzat, ya da (0 242) 321 24 70 – 321 18 98 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Müdahale Şube Müdürlüğü - Broşürler

Müdahale Şube Müdürlüğü
Gönüllü İtfaiye İstasyonları

* Hürriyet Gönüllü İftaiye İstasyonu
* Dağbeli Bademağacı Belediyesi Gönüllü İtfaiye İstasyonu
* Elmalı Bayralar Köyü İtfaiye İstasyonu
* Korkuteli Sülekler Köyü Gönüllü İtfaiye İstasyonu

Müdahale Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Bürosu

* Araç, Ekipman Bakım ve Onarım Ekibi
* Çevre Ekibi