Müzeler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Kılınçarslan Mahallesi Yenikapı Sokak No:6 Muratpaşa/Antalya

Telefon

(0 242) 244 65 50

Faks

(0 242) 247 60 52

Birim Yöneticisi

()

Görev ve Sorumluluklar

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtmak.

b) Tarihi değerlerin korunması açısından telif hakları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek.

c) Antalya'nın turistik ve kültürel değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, bu amaçla seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes gibi faaliyetler düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak.

ç) Müzeler açmak.

d) Sanat, bilim ve fen, arkeoloji, tarih, etnografya, folklor, ihtisas ve bölge müzeleri gibi çeşitli müzelerin açılmasını ve var olan müzelerin yaşatılmasını sağlamak.

e) Vatandaşların bilgi edinmek, güzel vakit geçirmek, araştırmalara kaynak ve belge sağlamak gibi amaçları için hizmete sunulan müzeler, tarihi, kültürel, sanatsal ve iletişim değeri olan varlıkları temin etmek, bunları sergilemek, korumak, kayıt altına almak, bakım ve onarımını sağlamak.

f) Müzelere tarihi, kültürel, sanatsal ve iletişim değeri olan varlıklar kazandırmak.

g) Müzelerin cazibesini artırıcı şekilde faaliyetler yürütmek; geçici ve kalıcı sergiler oluşturmak.

ğ) Müzelerin envanterlerini tanıtıcı katalog ve diğer yayınları yapmak.

h) Müzecilik alanlarında mesleki eğitim için ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak.

ı) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek vatandaşların bilgisine sunmak

i) Kitap, dergi ve tanıtıcı yayın çalışmaları hazırlamak, hazırlatmak, satmak, satın almak ve dağıtmak.

j) Basılı yayın, müze giriş ve yayın fiyatları önermek.

k) İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğine göre gönüllülerin müzeler alanında çalışmalarını sağlamak.

l) Diğer müzecilik faaliyetlerine yönelik olarak iş ve işlemleri yürütmek.


Müzeler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Müzeler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Müzeler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Müzeler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Müzeler Şube Müdürlüğü - Broşürler