Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 30

Faks

(0 242) 249 53 45

Birim Yöneticisi

Dr. Çiğdem HACIOĞLU (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, yürütülmekte olan bütün hizmetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp, sonuçlandırılmasını sağlamak,
b) Belediye ve ilçelerindeki 30.000 m² ve üzerindeki park alanlarının yapımı ve bakımı, Belediye ve ilçelerinin ana cadde ve bulvarların orta refüj bitkisel düzenlemesi, tretuvar ağaçlandırmaları, çimlendirme, çiçeklendirme ve bu alanların periyodik bakım kapsamına giren sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, hasar gören bitkilerin değişimi, gerekli görülen noktalarda yeni düzenlemeler yapma, birim bünyesindeki sera ve fidanlıklarda mevsimlik çiçek, kalıcı bitki, ağaç ve çim üretiminin devamını sağlamak,
c) Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu altındaki deniz kıyıları ve bu kıyıları çevreleyen sahil şeritlerinden halkın yararlanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak; buraların doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek temizlik, çevre düzenlemesi ve diğer yönetim hizmetlerini sağlamak,
ç) Başkanlık, Belediye birimleri, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda atölyelerimizde bank, piknik masası, park ekipmanları, evrak dolabı, masa vb. imalatı yapmak, boya, tabela, kaynak işleri yapmak ve imal ettiğimiz ürünleri tamamladıktan sonra talep eden birimlere teslim etmek,
d) Ana cadde ve bulvarlarda kamunun yararlandığı yeşil alan ve park gibi yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, kesmek, budamak, çiçek koparmak, ağaçlara hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek ve tahrip etmek, bitkilere kimyasal madde sürmek ve dökmek, park ve bahçelerdeki çocuk oyun gruplarına, bank vb. kent mobilyalarına zarar vermek yada zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır. Bu yasaklara uyulmaması halinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 12/10/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 152'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (Kamu malına zarar verme suçları) gereğince cezai işlem uygulanması için gerekli raporları ve zarar maliyeti hazırlamak,
e) Belediye sınırları içindeki resmi kurumlardan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen şikâyet, istek ve önerileri değerlendirerek çözüm üretmek, imkanlar dahilinde hizmet vermek,
f) Peyzaj Mimarlığı, Ziraat Mühendisliği ya da ilgili yüksekokullarda okuyan öğrencilerin staj taleplerini değerlendirmek ve staj yapmalarını sağlamak,
g) İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanların peyzaj projelerinin oluşmasını sağlamak,
ğ) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri arasındaki koordineyi ve bu müdürlüklerle belediyenin diğer birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
h) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı birden fazla şube müdürlüğünü ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda görevlendirme yapmak,
ı) Başkanlık makamının görevlendirme yazısı ve yatırım planlamasında yer alan projeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ihalelerin ihale kanun, yönetmelik dahilinde ihale dosyasının hazırlanmasını sağlamak, Harcama Belgeleri yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre ödeme emri belgesini hazırlamak, 
i) Daire başkanlığına bağlı şube müdürlükleri tarafından yürütülen hizmetler ile ilgili stratejik planın, yıllık plan ve hedeflerin, bunlara ait yatırım programlarının ve bütçelerinin hazırlanması ve onaya sunulmasını sağlamak,
j) Daire Başkanlığına bağlı tüm şube müdürlüklerince iş sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri mevzuatına uygun olarak alınmasını sağlamak,

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı - Broşürler