Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

0 (242) 249 53 30

Faks

0 (242) 249 53 45

Birim Yöneticisi

Hayriye ALİMOĞLU (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü teşkilat şeması şube müdürü ve müdürlüğe bağlı çalışan Teknik (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ve diğer destek hizmet personellerinden oluşur.
b) Sorumluluk alanları dahilinde yeni yatırım programı hazırlamak, bu program kapsamında mevcut ve yeni oluşturulacak park ve yeşil alanların proje ve ihale çalışmalarını yapmak,
c) Daire Başkanlıklarına ait diğer müdürlüklerden gelen planlama ve proje taleplerine yönelik alt yapı bilgilerini, mülkiyet araştırmaları ve tespitini yaparak proje hazırlamak,
ç) Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
d) Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Eğitim Şube Müdürlüğü ile birlikte hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,
e) Daire Başkanlığının personel işlerini, evrak ve arşiv işlerini yürütmek,
f) Daire Başkanlığına gelen talep, öneri ve şikayetleri değerlendirerek cevap vermek,
g) Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü plan ve proje çalışmaları sırasında her türlü yapım işi, hizmet işi ve malzeme temini için Daire Başkanının onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacak ihalelerin ihale dosyasının hazırlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak, 
ğ) İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan işlerin yer teslimini yapmak, yer teslimi yapılan işlerin ilgili mevzuat ile  proje ve teknik şartnamelere göre kontrollüğünü yapmak,
h) Proje uygulanması sırasında kullanılacak malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek, İmalatı gerçekleşen işlerin ölçümlerini yapmak ve hakedişlerini düzenlemek, 
ı) Yapım işlerinin ilgili mevzuata uygun olarak geçici ve kesin kabullerini yapmak,
i) İhale yolu ile temin edilen mal alımlarının teknik şartname ve projelerine uygun olarak yönetmelik dahilinde muayene ve kabulünü yapmak ve teslim almak, ve hakedişlerini düzenlemek, 
j) Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün bütçesini, stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını ilerleme raporları halinde hazırlayıp Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına sunmak,
k) İş sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak,
l) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Proje, Yatırım ve İdari İşler Şube Müdürlüğü - Broşürler