Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 53 80

Faks

(0 242) 249 53 95

Birim Yöneticisi

Dr. Ramazan AKALIN (Daire Başkan V.)

Görev ve Sorumluluklar

(1) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve Bağlı Yönetmelikler,11410 sayılı Mezarlıklar Tüzüğü, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları, İl Çevre Kurul kararları, Bakanlık ve Valilik Genelgeleri, Belediye Meclis ve Encümen kararları ve Başkanlık Genelge ve talimatları doğrultusunda bağlı müdürlük ve birimleriyle görevlerini yürütmektir.
(2)  Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
(3)  Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,
(4)  Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
(5) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine,  kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol     güvence beyanını düzenleyerek yıllık faaliyet raporlarına eklemek.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Organizasyon Şeması