Satınalma Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 60

Faks

(0 242) 249 51 75

Birim Yöneticisi

Osman TOSUN (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Satınalma Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı birimler için her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili alım maddesine uygun şekliyle sonuçlandırıp, talep eden birime teslim etmekle görevlidir.
b) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belirtildiği üzere harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri yerine getirmek,
c) Hizmet alımı ihalesi ile çalıştırılan personelin tüm özlük işlerini yerine getirmek,
ç) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

Satınalma Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Satınalma Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Satınalma Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İhale Hazırlık süreci

Satınalma süreci

Satınalma Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Satınalma Şube Müdürlüğü - Broşürler