Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 50

Faks

0 242 244 51 45

Birim Yöneticisi

Mehmet DEĞİRMENCİ (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Birimlerin sistem ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,
b) ABB ve bağlı birimlerin elektronik, veri ve haberleşme altyapısını kurmak, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,
c) Birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli telefon, veri ve kesintisiz güç kaynağı altyapı keşfini yaparak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda teminini sağlamak veya sağlatmak,
ç) ABB birimleri arasında ve diğer kurumlar arasında iletişim hatlarını kurarak veri ve haberleşme ihtiyacını sağlamak,
d) Birimlerden gelen telefon santral ve çağrı merkezi ihtiyaç taleplerine istinaden gerekli kurulumu sağlamak veya sağlatmak. Kurulu bulunan sistemlerin bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak, 
e) Birimlerden gelen telefon hat görüşmeleriyle ilgili taleplere ait çağrı kayıt raporlarını hazırlayarak gönderilmek üzere şube müdürüne sunmak,
f) Bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
g) ABB hizmet binasının ana kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
ğ) Birimlerden gelen elektronik ve haberleşme ekipman alımları ile ilgili taleplerine teknik destek sağlamak,
h) Belediye içi ses ve veri alışverişini sağlamak üzere intranet ve internet bağlantılarını kurarak, ağ mimarilerini tasarlamak,
ı) YBS ve CBS’ nin geliştirilmesini sağlamak amacıyla görev alanına düşen konularda çalışarak, gelişen bilgi teknolojileri içerisinden en uygun donanım ürünlerinin seçimini yapmak, kurum için gerekli olanları çalışır hale getirmek, bilişim sistemlerinin sürekliliğini sağlamak,
i) Belediyenin ve diğer kurumlarla imzalanan protokoller kapsamında veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, kurum sistemlerine içerden ve dışarıdan gelebilecek sistem saldırılarına karşılık önlem ve tedbirleri almak,
j) Sistem ve donanım bileşenlerine ait uygulama talimatları oluşturmak ve yönerge hazırlamak,
k) Belediye ve iştiraklerinde uygulanmak üzere bilişim güvenliği yönergesini hazırlar,
l) Sunucuların hizmet zamanları oranlarını yükseltmek ve felaket durumunda sistemlerin tekrardan çalışır hale getirilmesiyle ilgili enerji, donanım ve veri yedekleme politikalarını belirlemek,
m) Kurum içi elektronik haberleşme (e-posta) sistemini kurmak ve işletmek,
n) Sistem ve donanıma bağlı yeni projeler üreterek, daire başkanına gerekli teklifte bulunmak,
o) Bilgisayarlara yüklü programların takibini yaparak, lisansız program yüklenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
ö) Sistem ve donanıma yönelik eğitim faaliyetlerini planlayarak yönetim bilgi sistemleri şube müdürlüğü tarafından eğitimin yapılmasıyla ilgili gerekli kordinasyonu sağlamak,
p) Birimlerin talep ettikleri veri ve telefon hatlarının, altyapı sağlayıcı operatör tarafındaki iş ve işlem takibinin, görevlendirilen personel aracılığıyla yapılmasını sağlamak,
r) ABB birimlerinin kullandıkları kurulu bulunan enerji, veri ve haberleşme alt yapısının işletmesi ile ilgili kullanılacak olan sarf malzeminin temin edilmesi iş ve işlemlerini yapmak,
s) Daire başkanının vereceği benzeri diğer talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yerine getirerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,
t)  Müdürlüğünün resmi yazışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü - Broşürler