Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

0 (242) 249 54 30

Faks

0 (242) 249 54 36

Birim Yöneticisi

Güven ULUTEKİN (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Antalya Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal hizmetler sunar, 
b) İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapar, 
c) İhtiyaç sahibi vatandaşların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım merkezleri açar ve işletir,
ç) İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için aşevleri açar ve işletir, 
d) İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemeleri ve eğitim yardımı yapar,
e) Yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarını daha mutlu geçirebilmeleri için yaşlı lokali ve yaşlı kreşi hizmet merkezleri ve/veya huzurevleri açar ve işletir, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler,
f) Merkeze uzak ilçelerden ve il dışından tedavi amaçlı  gelen sosyo ekonomik yoksunluk içindeki  hasta ve hasta yakınlarının barınma ve iaşe ihtiyaçlarını karşılamak için tesisler açar ve  işletir,
g)Antalya’daki Engellilerin toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak, toplumsal fırsatlardan engelli olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunar ,Engelli Danışma Merkezleri ve  Görme engelliler için sesli kütüphane açar. Büyükşehir  Belediyesi  işbirliği ile sivil toplum kuruluşlarınca açılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ve engellilere hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarına imkanlar ölçüsünde destek sağlar,
h) Engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için Büyükşehir Belediyesi birimlerince yapılacak planlama ,tasarım, inşaat ,imalat ,ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde yürütülen hizmetlerin takibini yapar.
ı) Sosyal etkinlikler düzenleyerek, kentlilik bilincini sağlamlaştırır, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu arttırır,
i) Antalya’ya göç eden vatandaşlarımızın şehre uyum sağlamaları ve toplum bilincini geliştirmeleri için eğitim seminerleri düzenler, kent ve kentli ailelerle uyum içerisinde yaşayabilmeleri için kentsel değerlerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
j)Aile içi şiddeti önlemeye yönelik projeler üretir ve bu konudaki çalışmalara destek verir
k) Aile ve bireylerinin sorunlarını çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilmeleri için Aile Danışma Merkezleri açar ve işletir
l) Çalışan anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi yaş grubundaki çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri açar ve işletir
m) Çalışan anne babaların okul öncesi yaş grubundaki çocuklarının eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla ,il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliğinde anaokulları açar ve işletir
n) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek sağlamak üzere çocuk kulüpleri, çocuk oyun park ve bahçeleri, kütüphaneler, oyuncak kütüphaneleri açar  ve  ilkokul/ortaokul öğrencileri için etüt merkezleri ve rehberlik hizmeti sunacak merkezler açar ve işletir, 
o)Orta öğretim ve yüksek öğretime devam eden , barınma sorunu yaşayan çocuk / gençler için çocuk ve gençlik evleri açar ve işletir,
ö) Kentimizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif içerikli merkezler oluşturarak, çocuklarımızın okul dışı zamanlarını etkin ve iyi bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunur, 
p) Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırır ve bunlarla ilgili (özellikle engelliler ,kimsesiz dul ve yetimler için ) veri tabanı oluşturur,
r) Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretir, projelerin uygulanmasını ve takibini yapar
s)Daire başkanlığı bünyesinde görev yapan her kademedeki personelin hizmet içi eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini destekler
ş)İlçelerde ihtiyaç olan sosyal hizmet uygulamalarının tespitinin yapılması, ihtiyaca cevap verecek merkezlerin açılması ve yapılandırılması için gerekli planlamaları yapıp bu konudaki çalışmaları yürütür
t) Antalya ili ihtiyaç analizini gerçekleştirerek ve bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirir,

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Sosyal Yardım Dilekçe Örneği

Müracatçıdan İstenilecek Belgeler

Huzurevi Kayıt Evrakları

Engelli Danışma Merkezine Başvuruda Gerekli Evraklar

Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisine Başvuruda Gerekli Evraklar

Alzheimer Buluşma Merkezi Başvuru Evrakları

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Sosyal Yardımlar Süreci İş Akış Şeması

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri ne tür danışmanlık hizmetleri vermektedir?
- Hukuk Danışmanlığı Alın
- Diyetisyenimizden Rehberlik Alın
- Çocuk Gelişim Uzmanı Desteği Alın                   
- Aile Danışmanlığı Alın
- Ergen Desteği Alın
- Psikolojik Destek  Alın                                                                                                                           
Engelsiz Ulaşım Aracından faydalanma koşulları nelerdir?
Bedensel engelli olup yardımcı cihaz kullanan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan engelli bireyleri özgü bir hizmettir.Engelli bireyin merkezimize kaydı alındıktan sonra randevu almak istediği günden bir gün önce merkezimize arayarak taleplerini iletebilirler.
Gıda Paketi yardımınız var mı?
Belediyemiz, sosyal yardımlarımız vatandaşlarımıza hizmeti sunmak amacıyla, gelişmekte ve değişmektedir.
Ramazan ayı içinde dağıtılan gıda paketi hizmetimiz yerine “ Sosyal Kart “ uygulaması ile, muhtaç vatandaşlarımıza veren elin alan eli görmediği, modern bir hizmet sunulmaktadır.
Gençlik Danışma Merkezinde hangi konularda destek vermektesiniz?
Bireysel Psikolojik Danışmanlık, Sınav Kaygısı, Öfke Kontrol, Stres Yönetimi ile Başa Çıkma, Ergenlik Dönemi sorunları çocuklara ve ailelere yönelik bilgilendirme kapsamında iletişim becerileri hizmeti verilmektedir.
Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisinde ne kadar kalabilirim?
Yoğun tedavinizin devam ettiğine dair sağlık raporuna istinaden tedavi süreniz boyunca tesisimizden faydalanabilirsiniz.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Organizasyon Şeması

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması