Sosyal Medya İletişim Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Birim Yöneticisi

()

Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin kullanması gereken sosyal medya araçlarını tespit ederek sayfaların personel tarafından yönetilmesini organize etmek.
b) Belediyenin sunmuş olduğu hizmetler hakkında sosyal medya kanallarından halkı bilgilendirmek,
c) Kurumsal metinleri, kurum kimliği ve kurumsal kültüre uygun olarak sosyal medya diline çevirerek kurumsal hesaplarda paylaşmak.
ç) Kullanılan sosyal medya araçlarına içerik sağlamak için ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak.
d) Sosyal medya hesaplarına vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak.
e) İnternet medyası ve sosyal medya iletişim araçlarını kullanarak kurum imajının doğru ve güçlü bir şekilde konumlandırılmasını sağlamak,
f) Belediye Başkanının halkla buluşmasını sağlayacak olan etkinlik randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde ayarlamak 
g) Önemli gün ve haftalarda kurum içi ilgili birim ve/veya kurum dışı kuruluşlarla çeşitli etkinlikleri koordineli bir şekilde sosyal medyada organize etmek
ğ) Görsel tasarım çalışmalarını yapmak, içerik kontrolü ve uygunluğunu denetlemek
h) Sosyal medya hesaplarının aktif ve verimli kullanılmasını sağlayarak kamuoyu yansımasını ölçmek,
ı) Sosyal medyada etkileşim yaratacak içeriklerin paylaşılmasını ve sosyal medya kampanyalarının oluşturulmasını sağlamak,
i) Şehirdeki tüm açık hava mecralarının planlamasını ve kontrolünü sağlamak.

Sosyal Medya İletişim Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Sosyal Medya İletişim Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Sosyal Medya İletişim Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Sosyal Medya İletişim Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Medya İletişim Şube Müdürlüğü - Broşürler