Tahsisler Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0242) 249 50 00

Faks

(0242) 249 54 16

Birim Yöneticisi

Rıfat GÜLMEZ (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

1- Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararı taşıyan derneklere tahsisi ile ilgili işlemleri yürütmek,
2- Diğer kamu kurum ve kuruluşların mülkiyeti ve tasarrufundaki taşınmaz ve hakların Belediyemize tahsisi ile ilgili işlemlerini yürütmek,
3- Bedelli tahsislere ilişkin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapılması,
4- Belediyemizce yapılan tahsis işlemlerine konu taşınmazların kontrollerinin yapılarak, tahsis amacı dışında kullanım tespit edilmesi halinde tahsisin iptali ile ilgili işlemleri yürütmek,
5- Belediye hudutları dahilinde 775, 5216 ve 5393 sayılı kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hak sahipliği taşıyan kişi ve kooperatiflere arsa, arazi, konut ve iş yeri tahsis edilmesi ile ilgili işlemleri yaparak, mülkiyet değişikliğinin envanter kaydı için Emlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
6- Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı verilen taşınmazların kaydını tutmak.

Tahsisler Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Tahsisler Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Tahsisler Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Tahsisler Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Tahsisler Şube Müdürlüğü - Broşürler