Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Hürriyet Cad. Duraliler Mah. No:720 Eskişehirliler Restaurant Karşısı Kepez/ANTALYA

Telefon

(0 242) 345 00 14

Faks

(0 242) 345 00 12

Birim Yöneticisi

Seda ÖZEL (Daire Başkanı V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Tarıma destek amacıyla her türlü tarımsal altyapı (açık ve kapalı sulama tesisi, sulama göleti, drenaj, toprak ıslahı, toprak koruma, tarla yolları, arazi toplulaştırma,  taşlı arazi ıslahı, toplu tarımsal sulama tesislerine enerji sağlamak amaçlı her türlü enerji üretim tesislerini, v.b) kapsamındaki tesislerin etüd, proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak,  işletmek veya işlettirmek.
b) Bitkisel üretim ve bitki sağlığı konusunda soğuk hava deposu, tarımsal ürün tasnif ve paketleme tesisi gibi ihtiyaç duyulan tesislerin etüd, proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek. 
Bitkisel üretim için kullanılan, fidan, fide, tohum, gübre, ilaç ve enerji bedeli giderlerini ayni veya nakdi olarak desteklemek.
c) Her türlü hayvansal üretim ve hayvan sağlığı konusundaki tesislerin  (toplu sağım ünitesi, süt soğutma ünitesi, soğuk hava deposu, yem üretim tesisi v.b) mahalli ve müşterek tesislerin etüd, proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
ç) Hayvansal üretim için kullanılan hayvan, yem ve ilaç bedeli giderlerini ayni ya da doğrudan destek şeklinde desteklemek.
d) Hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerektiğinde hayvan içme suyu göletlerinin etüd, proje ve inşatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
e) 5199 sayılı Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hizmetleri yapmak. Salgın hayvan hastalıkları konusundaki tedbirler almak. 
f) Hayvanat bahçeleri kurmak ve yönetmek.
g) Sahipsiz hayvanlar için barınma ve tedavi merkezleri açmak, bu hayvanların aşılarını yapmak, kimliklendirme işlemlerini yapmak, kısırlaştırmak, sahiplendirilmesini sağlamak veya alındığı doğal ortama geri bırakmak.
h) Sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek mevzuat çerçevesinde gerekenleri yapmak.
ğ) Yerel hayvan koruma görevlileri ile ev ve süs hayvanları satışı yapan işyeri sahiplerine yönelik eğitim programı uygulamak.
ı) Mezbahaların etüd, proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek.
i) Tarımsal üretimi geliştirmek, özendirmek ve yeni teknolojiler için farkındalık yaratmak amacıyla çiftçi eğitimi yapmak, yarışmalar düzenlemek, demostratif amaçlı uygulamalar yapmak, fuar ya da etkinliklere katılmak. 
n) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Broşürler