Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Dumlupınar Bulvarı ASAT yanı No:2 Kepez/ANTALYA

Telefon

(0 242) 345 00 14

Faks

(0 242) 345 00 12

Birim Yöneticisi

Naci ŞENTÜRK (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Tarım arazilerinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli olan mahalli müşterek her türlü açık ve kapalı sulama tesislerinin etüt, planlama, proje çalışmaları ile inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işlettirmek. 
b) Tarım arazilerini korumak üzere mahalli müşterek tarla içi geliştirme hizmetlerine (drenaj, toprak ıslahı, toprak koruma, tarla grup yolları) ilişkin etüt, planlama, proje çalışmaları ile inşaatlarını yapmak veya yaptırmak. 
c) Tarım arazilerinin, gölet havzalarının ve taşlı arazilerin ıslahı ile arazi toplulaştırma hizmetlerinin etüt, planlama, proje çalışmaları ile inşaatlarını yapmak veya yaptırmak. 
ç) Tarım arazilerine, kış sularını depolamak sureti ile sulama suyu temin etmek veya hayvanlara içme suyu sağlamak üzere her türlü doğal dolgu malzemeli ya da suni kaplama malzeme kullanılarak mahalli müşterek sulama ve hayvan içme suyu göletlerinin etüt, planlama, proje çalışmaları ile inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işlettirmek. Gerektiğinde göletlerin göl alanları ve malzeme sahalarını kamulaştırmak
d) Çiftçilerin kendileri tarafından yapacakları her türlü mahalli müşterek sulama tesisi yapımı çalışmalarına ayni destek sağlamak.
e) Birimin görev alanına giren mahalli müşterek tesislerin işletmesini ve bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak,
f) Sulama amaçlı her türlü çiftçi eğitim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
g) Görev alanı ile ilgili araç, makine ve personel çalıştırmak.
ğ) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Sahipli hayvanlara klinik hizmeti veriyor musunuz?
Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 12.03.2012 tarihli B.12.4.İLM.0.07.00.03.SVH.325-07-00-00 sayılı yazısına dayanarak Belediyemizde sahipli hayvanlara klinik hizmeti verilmemektedir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü - Broşürler