Taşınır Mal Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 82

Faks

(0 242) 249 51 89

Birim Yöneticisi

Sevtap COMART (Şube Müdürü)

Görev ve Sorumluluklar

(1) Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Taşınır Mal Şube Müdürlüğü, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın belediyemize ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesini sağlamak üzere faaliyet göstermektedir.
(2) Taşınır Mal Şube Müdürlüğü aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur;
a) Büyükşehir Belediyesi merkez ambarının stoklarını takip etmek, eksikliklerini tamamlamak, giriş ve çıkış işlemlerini yerine getirmek,
b) Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen taşınırların kayıt ve kontrol işlemlerine ilişkin esas ve usulleri uygulamak,
c) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasında devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ç) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Taşınır Mal Şube Müdürlüğü tarafından yapılan taşınır kayıtlarına ilişkin evrakların dosyalanması ile ilgili arşiv hizmetlerini yürütmek,
d) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak amacıyla ilgili birim ile işbirliği içinde bulunmak,
e) Taşınırların takibine ilişkin olarak barkod sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
f) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesini sağlamak üzere taşınır kaydına ilişkin yazılımların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaya yönelik yazılım programlarında gerekli değişiklikleri yapmak,
g) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde müdürlüğe bağlı merkez ambarda bulunan malzemelerin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak,
ğ) Merkez ambardaki stok durumlarını izleyerek stok ikmalini zamanında yapmak,
h) Belediye Birimlerinden gelen temizlik ve kırtasiye malzemesine ilişkin talepleri karşılamak,
ı) Belediye birimlerince hurdaya ayrılarak Taşınır Mal Şube Müdürlüğüne bildirilen demirbaşların MKE’ye satışını gerçekleştirmek.

Taşınır Mal Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Taşınır Mal Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Taşınır Mal Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Taşınır Kayıt ve İşlem Süreci İş Akış Şeması

Ambar Süreci İş Akış Şeması

Taşınır Mal Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Taşınır Mal Şube Müdürlüğü - Broşürler